ODLUKE TIJELA ŠKOLE

ODLUKE VEZANE ZA FINANCIJSKO POSLOVANJE ŠKOLE

ODLUKA O PROCEDURI STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE --> PREUZMI

ODLUKA O PROCEDURI ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA --> PREUZMI

PRILOG ODLUCI O PROCEDURI ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA --> PREUZMI

ODLUKA O PROCEDURI IZDAVANJA NARUDŽBENICA, ODOBRENJU NARUDŽBI PO PONUDI/PREDRAČUNU DOBAVLJAČA I NARUDŽBE PUTEM OTVORENIH NARUDŽBENICA DOBAVLJAČA --> PREUZMI

ODLUKA O NABAVI ROBA ILI USLUGA U SLUČAJEVIMA KADA NIJE MOGUĆE PROVESTI PROCEDURU NABAVE ROBA ILI USLUGA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE --> PREUZMI

ODLUKA O KORIŠTENJU OSOBNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE --> PREUZMI

ODLUKA O OBJAVI JAVNOG POZIVA ZA KORIŠTENJE KOMTERCIJALNIH TERMINA SPORTSKE DVORANE U ŠK. GODINI 2018./2019. --> PREUZMI

ODLUKA O UPORABI DOBITI U 2019. GODINI --> PREUZMI

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ODLUKE RAVNATELJA VEZANE UZ ORGANIZACIJU RADA I SIGURNOST

ODLUKA O UVOĐENJU MJERA TEHNIČKE ZAŠTITE PODATAKA ŠKOLE NA SERVISU GOOGLE DRIVE --> PREUZMI

ODLUKA O UVOĐENJU MJERA TEHNIČKE ZAŠTITE PODATAKA NA RAČUNALIMA U VLASNIŠTVU OŠ "ANTUNOVAC" --> PREUZMI

ODLUKA O IMENOVANJU DJELATNIKA ZADUŽENOG ZA POSLOVE ZAŠTITE OD POŽARA --> PREUZMI

IZJAVA RAVNATELJA O VIZIJI I MISIJI OŠ "ANTUNOVAC" --> PREUZMI

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ODLUKE RAVNATELJA VEZANE UZ PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSOBA KOJE SU ODGOVORNE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA OSNOVNE ŠKOLE "ANTUNOVAC" --> PREUZMI

ODLUKA O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA --> PREUZMI

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA --> PREUZMI

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE --> PREUZMI

ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE KOJA JE OSIM POSLODAVCA OVLAŠTENA ZA NADZIRANJE PRIKUPLJANJA, OBRAĐIVANJA, KORIŠTENJA I DOSTAVLJANJA OSOBNIH PODATAKA --> PREUZMI

ODLUKA O DAVANJU PUNOMOĆI ZA PRIKUPLJANJE, OBRAĐIVANJE, KORIŠTENJE I DOSTAVLJANJE OSOBNIH PODATAKA --> PREUZMI

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ODLUKE ŠKOLSKOG ODBORA 

(odluke školskog odbora za prijašnje školske godine možete dobiti na zahtjev putem obrazca za pristup informacijama)

ODLUKA O ODABIRU SLUŽBENOG FOTOGRAFA --> PREUZMI

ODLUKA O ODABIRU PONUDITELJA ZA OSIGURANJE UČENIKA --> PREUZMI

ODLUKA O ODABIRU DOBAVLJAČA ZA ŠKOLSKU KUHINJU --> PREUZMI

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE NJEMAČKI J. ODREĐENO --> PREUZMI

ODLUKA ŠO O CIJENI NAJMA ŠK. DVORANE U ŠK. GOD. 207./2018. --> PREUZMI

ODLUKA ŠO O CIJENI ŠK. KUHINJE U ŠK. GOD 2017./2018. --> PREUZMI

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE FIZIKA --> PREUZMI

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE SPREMAČICA DO 60 DANA --> PREUZMI

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE RAZREDNA NASTAVA --> PREUZMI

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE ENGLESKI J. --> PREUZMI

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKI J. ZAMJENA 60 DANA --> PREUZMI

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI KURIKULA ŠKOLE ZA ŠK. GOD. 2017./2018. --> PREUZMI

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE INFORMATIKA DO 60 DANA --> PREUZMI

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE TEH. KULTURA DO 60 DANA --> PREUZMI

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE SPREMAČICA DO 60 DANA --> PREUZMI

ODLUKA O OSNIVANJU TIMA ZA PROVEDBU PROJEKTA VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK --> PREUZMI

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA SUFINANCIRANJE OBROKA U OKVIRU PROJEKTA VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK --> PREUZMI

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE SPREMAČICE DO 60 DANA --> PREUZMI

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE UČITELJICE BIOLOGIJE DO 60 DANA --> PREUZMI

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE SPREMAČICE DO 60 DANA --> PREUZMI

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE UČITELJICE INFORMATIKE NA NEODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME --> PREUZMI

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE UČITELJICE FIZIKE NA ODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME (ZAMJENA ZBOG SUSPENZIJE) --> PREUZMI

ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE PSIHOLOGA NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME PREKO MJERE MOJE PRVO RADNO ISKUSTVO --> PREUZMI

ODLUKA O USVAJANJU PRIJEDLOGA STATUTA ŠKOLE --> PREUZMI

ODLUKA O DONOŠENJU PRAVILNIKA O ZAPOŠLJAVANJU --> PREUZMI

ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2018. GODINU --> PREUZMI