REZULTATI ODABIRA PONUDA ZA ORGANIZACIJU ŠKOLE U PRIRODI - SJEVERNI JADRAN

14.12.2017. 12:51

Na sjednici Povjerenstva za odabir ponuda za školu u prirodi na sjevernom Jadranu odabrane su ponude sljedećih putničkih agencija:

1. OB Tours - ponuda smještaja u Puli

2. Mane Panonium - ponuda smještaja u Crikvenici

3. Astralis travel - ponuda smještaja u Puli

Roditeljski sastanak na kojem će se vršiti konačni odabir jedne ponude održat će se 20.12.2017. u 18.00 sati u prostorijama Osnovne škole "Antunovac" u Antunovcu. Odabrani ponuđači mogu predstaviti svoje ponude u trajanju od 5 minuta.

Arhiva vijesti