REZULTATI ODABIRA PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE UČENIKA U ZAGORJE

14.12.2017. 12:59

Na sjednici Povjerenstva za odabir ponuda za višednevnu izvanučioničku nastavu u Zagorju odabrane su ponude sljedećih putničkih agencija:

1. Ora Tours

2. Mane Panonium

3. Panturist

Roditeljski sastanak na kojem će se vršiti konačni odabir jedne ponude održat će se 20.12.2017. u 17.00 sati u prostorijama Osnovne škole "Antunovac" u Antunovcu. Odabrani ponuđači mogu predstaviti svoje ponude u trajanju od 5 minuta.

Arhiva vijesti