PRIMJER IZRAČUNA BODOVA ZA UPIS

Nova formula izračuna bodova izgleda ovako:

Prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta (tj. opći uspjesi na kraju razreda) zaokruženi na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnoga obrazovanja + 3 zajednička predmeta (hrvatski jezik, matematika, 1. strani jezik) u 7. i 8. razredu + 3 predmeta značajna za upis u pojedini program u 7. i 8. razredu (samo za gimnazije i četverogodišnje programe)

Strukovne škole - trogodišnji programi (maksimalno 50 bodova):

Zbroj prosjeka zaključnih ocjena četiri zadnja razreda na dvije decimale + zbroj zaključnih ocjena 7. i 8. razreda iz predmeta hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik.

Primjer izračuna:
A) Zbroj zaključnih ocjena zadnja četiri razreda (opći uspjeh):
5. razred - 4,32
6. razred - 4,01
7. razred - 4,25
8. razred - 3,82
-------------------
ukupno      16,40

B) Zbroj zaključnih ocjena 7. i 8. razreda iz predmeta hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik.
                       Hrvatski jezik            Matematika            1. strani jezik
7. razred                   4                              4                                4
8. razred                   4                              3                                4
-------------------------------------------------------------------------------------
ukupno                     8              +              7                +              8            =          25

A + B = broj bodova za upis na temelju ocjena
16,40 + 25 = 41,40 + bodovi prema posebnim i dodatnim elementima (prema odluci MZOS)

Gimnazije i četverogodišnji programi strukovnih škola (maksimalno 80 bodova)

Primjer izračuna:
A) Zbroj zaključnih ocjena zadnja četiri razreda (opći uspjeh):
5. razred - 4,72
6. razred - 4,50
7. razred - 4,25
8. razred - 4,62
-------------------
ukupno      18,09

B) Zbroj zaključnih ocjena 7. i 8. razreda iz predmeta hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik.
                       Hrvatski jezik            Matematika            1. strani jezik
7. razred                   5                              4                                5
8. razred                   5                              5                                5
-------------------------------------------------------------------------------------
ukupno                     10              +             9                +             10            =          29

C) Zbroj zaključnih ocjena 7. i 8. razreda iz 3 predmeta značajna za upis u pojedini program
                         1. predmet               2. predmet                3. predmet (određuje škola)
7. razred                   5                              4                                4
8. razred                   5                              5                                4
-------------------------------------------------------------------------------------
ukupno                     10              +             9                +             8             =           27

A + B + C = broj bodova za upis na temelju ocjena
18,09 + 29 + 27 = 74,09 + bodovi prema posebnim i dodatnim elementima (prema odluci MZOS)

BODOVNI PRAG - NEMA BODOVNOG PRAGA ZA UPISE U SREDNJU ŠKOLU