OBAVIJEST O ODABIRU AGENCIJA ZA EKSKURZIJU UČENIKA 7. RAZREDA I GRUPE UČENIKA 8. RAZREDA U SREDNJU DALMACIJU - JAVNI POZIV 1/2024

19.01.2024. 20:38

Na sastanku Povjerenstva za odabir ponuda za ekskurziju učenika 7. razreda i grupe učenika 8. razreda u Srednju Dalmaciju koji je održan 19.1.2024. godine utvrđeno je:

- Na javni poziv za dostavu ponuda pod brojem 1/2024. pristigle su 3 ponude;
- Da sve tri ponude ispunjavaju uvjete iz javnog poziva;
- Da se na predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku pozivaju agencije:

1. ARRIVA d.o.o. 

2. ORTRAN d.o.o.

3. ORION TOURS

Odabrane agencije pozivaju se na predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku učenika 7. razreda i grupe učenika 8. razreda dana 23.1.2024.17.00 sati u Osnovnoj školi "Antunovac", Školska ulica 15, Antunovac.