REZULTATI NATJEČAJA

Objave o rezultatima natječaja vidljive su na web stranici škole 15 dana od dana objave rezultata natječaja. Nakon 15 dana informacije o proteklim natječajima možete dobiti osobno u Školi ili telefonski.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJAVLJENO 20.10.2022.

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA POMOĆNIKA U NASTAVI

Obavještavamo sve kandidate koji su se prijavili na natječaj za pomoćnika/icu u nastavi na nepuno, određeno radno vrijeme u okviru projekta Osječko-baranjske županije Učimo zajedno 6 da su odabrane kandidatkinje VERICA SUDAR i NIKOLINA KUŠTRO.
Odluku je donio ravnatelj škole na temelju prijedloga povjerenstva za procjenu kandidata koje je sa svim kandidatima obavilo razgovor. Svi kandidati koji su sudjelovali na natječaju, a nisu izabrani, mogu podići originale svojih dokumenata (ako su ih predali u natječajnoj dokumentaciji) u tajništvu Škole. Objavom rezultata na web stranici Škole smatra se da su obaviješteni svi kandidati o rezultatima natječaja.
Pouka o pravnoj zaštiti:
Svaki kandidat/kinja na ovom natječaju može podnijeti prigovor ravnatelju Osnovne škole "Antunovac".
Prigovor se može predati putem pošte na adresu Školska ulica 15, 31216 Antunovac s naznakon -prigovor na rezultate natječaja za pomoćnika/pomoćnicu u nastavi ili na e-mail tomislav.duk@skole.hr
Prigovor se podnosi u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja.

OBJAVLJENO 18.10.2022.

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA SPREMAČA/ICU

Obavještavamo sve kandidate koji su se prijavili na natječaj za spremača/icu na nepuno, neodređeno radno vrijeme da je nakon provedenog testiranja, razgovora s ravnateljem i dobivanja suglasnosti Školskog odbora na odluku ravnatelja o odabiru kandidata na na ovo radno mjesto odlukom ravnatelja od 5. listopada 2022. odabrana kandidatkinja DAJANA BREZINŠČAK.
Svi kandidati koji su sudjelovali na natječaju, a nisu izabrani, mogu podići originale svojih dokumenata
(ako su ih predali u natječajnoj dokumentaciji) u tajništvu Škole. Objavom rezultata na web stranici
Škole smatra se da su obaviješteni svi kandidati o rezultatima natječaja.
Pouka o pravnoj zaštiti:
Svaki kandidat/inja na ovom natječaju može podnijeti prigovor ravnatelju Osnovne škole "Antunovac".
Prigovor se može predati putem pošte na adresu Školska ulica 15, 31216 Antunovac s naznakon -prigovor na rezultate natječaja za spremača/icu ili na e-mail tomislav.duk@skole.hr

Prigovor se podnosi u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja.