RADNO VRIJEME - RAVNATELJ

Radno vrijeme ravnatelja je svaki radni dan od 7.00 do 15.00 sati.

Primanje stranaka je od 8.00 do 10.00 sati.

Dnevni odmor je od 10.00 do 10.30 sati.

Svaki petak ravnatelj je u Područnoj školi Ivanovac od 7.00 do 10.00 sati.

Osobni dolazak stranaka i roditelja u ured ravnatelja moguć je samo uz prethodnu najavu telefonom (278-899) ili e-mailom (ured@os-antunovac.skole.hr) i dobivenim terminom sastanka. U slučaju hitnosti i neodgodivog razloga dolaska, sastanak je moguć i bez prethodne najave.