OSTALI PROPISI ŠKOLE

Za pregledavanje preuzetih datoteka potreban vam je preglednik Acrobat Reader.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ETIČKI KODEKS --> PREUZMI

POSLOVNIK O RADU TIJELA ŠKOLE --> PREUZMI

PROTOKOL O POSTUPANJU ŠKOLE U KRIZNIM SITUACIJAMA --> PREUZMI

ELABORAT ZA INTERNI SUSTAV UZBUNJIVANJA I OBAVJEŠĆIVANJA --> PREUZMI