LINKOVI ZA VIRTUALNE UČIONICE 7.B RAZREDA

Za pristup virtualnoj učionici potrebno se registrirati carnetovim podatcima na G Suite for Education https://aktivacija.skole.hr/

Nakon registracije potrebno je pratiti upute za prijavu u učionice za pojedini predmet korištenjem koda za prijavu --> UPUTE

U izborne predmete (Njemački jezik, Vjeronauk, Mađarski jezik i kultura) te u grupe za dopunsku, dodatnu i izvannastavne aktivnosti prijavljuju se samo oni učenici koji pohađaju te predmete.

PREDMET:                         KOD ZA PRIJAVU:

HRVATSKI JEZIK                cch3zao

LIKOVNA KULTURA             7fv7bqm

GLAZBENA KULTURA          g6nkaoo

ENGLESKI JEZIK                kypfwt5

MATEMATIKA                     uuk2mml

BIOLOGIJA                        3bhax6w

KEMIJA                             aqibe5g

FIZIKA                             jx3vvy4

GEOGRAFIJA                    blhjljc

POVIJEST                         on4635u

TEHNIČKA KULTURA         v3ksag2

TZK                                 dc7pqwn

INFORMATIKA                  676juep

KATOLIČKI VJERONAUK    yv7tqoe

NJEMAČKI JEZIK              tou2tvs

MAĐARSKI JEZIK I KULTURA   i2nzw5t

SAT RAZREDNIKA             nk2nefm

DOPUNSKA HRVATSKI       5auvnyy

DOPUNSKA MATEMATIKA   hi7mptk

DOPUNSKA ENGLESKI       sy2n334

DOPUNSKA FIZIKA            sej6vxu

DOPUNSKA KEMIJA           ja2pvmy

DODATNA HRVATSKI         ue75anf 

DODATNA MATEMATIKA     osxzvnv

DODATNA ENGLESKI         sy2n334

DODATNA LIKOVNI            vguhiaw

DODATNA POVIJEST          aje42mq

DODATNA KEMIJA              5lzclle

DODATNA FIZIKA               4wwmqh4