DJELATNOST

Djelatnost školske knjižnice sastavni je dio odgojno-obrazovnog i knjižničnog sustava te je izravno uključena u nastavni proces i učenje. Školska knjižnica pruža obavijesti i spoznaje bitne za uspješno uključivanje u suvremeno društvo koje se temelji na znanju i informaciji. Školska knjižnica opskrbljuje učenike vještinama za učenje kroz cijeli život, razvija njihovu maštu i osposobljava ih za život odgovornih građana.

Knjižnične usluge i aktivnosti

U knjižnici se može:

•           posuđivati knjige, časopise 

•           čitati knjige i časopise

•           koristiti stručna (referentna) građa

•           koristiti računalo uključujući i pretraživanje Interneta