SATNICA

PREDMETNA NASTAVA 

Jutarnja smjena

1. sat – 7.30 – 8.10          

2. sat – 8.15 – 8.55

ODMOR 10' – JELO 5.a/7.a i 5.b/7.b – jedu u svojim učionicama

                  - IDU VAN 6.b/8.b – u dvorište; 6.a/8.a – ispred škole (ako netko nema TZK tamo)

3. sat – 9.05 – 9.45          

4. sat – 9.50 – 10.30

ODMOR 10'  – JELO 6.a/8.a i 6.b/8.b – jedu u svojim učionicama

                   - IDU VAN 5.b/7.b – u dvorište; 5.a/7.a – ispred škole (ako netko nema TZK tamo)

5. sat – 10.40 – 11.20              

6. sat – 11.25 – 12.05     

7. sat – 12.15 – 13.00  IZBORNE, DODATNE, DOPUNSKE, INA

Popodnevna smjena

1. sat – 14.00 – 14.40

2. sat – 14.45 – 15.25

ODMOR 10' – JELO 5.a/7.a i 5.b/7.b – jedu u svojim učionicama

                  - IDU VAN 6.b/8.b – u dvorište; 6.a/8.a – ispred škole (ako netko nema TZK tamo)

3. sat – 15.35 – 16.15

4. sat – 16.20 – 17.00

ODMOR 10'  – JELO 6.a/8.a i 6.b/8.b – jedu u svojim učionicama

                   - IDU VAN 5.b/7.b – u dvorište; 5.a/7.a – ispred škole (ako netko nema TZK tamo)

5. sat – 17.10 – 17.50     

6. sat – 17.55 – 18.35     

7. sat – 18.40 – 19.45 IZBORNE, DODATNE, DOPUNSKE, INA

SATNICA RAZREDNE NASTAVE ANTUNOVAC

Jutarnja smjena

1. sat – 8.00 – 8.40

2. sat. – 8.45 – 9.25

ODMOR 10' – JELO – jedu u svojim učionicama

3. sat – 9.35 – 10.15

ODMOR 10' – IDU VAN – 1.a/2.a ispred škole, 3.a/4.a u dvorište

4. sat – 10.25 – 11.05

5. sat – 11.10 – 11.50

6. sat – 11.55 – 12.35 

Popodnevna smjena

1. sat – 13.30 – 14.10

2. sat. – 14.15 – 14.55

ODMOR 10' – JELO – jedu u svojim učionicama

3. sat – 15.05 – 15.45

ODMOR 10' – IDU VAN – 1.a/2.a ispred škole, 3.a/4.a u dvorište

4. sat – 15.55 – 16.35

5. sat – 16.40 – 17.20

6. sat – 17.25 – 18.05

PODRUČNA ŠKOLA IVANOVAC

S POČETKOM NASTAVE U 7.30 – ostali se pomiču za 10 minuta unaprijed ovisno o vremenu ulaska

1. sat – 7.30 – 8.15

2. sat. – 8.20 – 9.05

ODMOR 10' – JELO – jedu u svojim učionicama

3. sat – 9.15 – 10.00

ODMOR 10' – IDU VAN

4. sat – 10.10 – 10.55

5. sat – 11.00 – 11.45

6. sat – 11.50 – 12.35