SATNICA

PREDMETNA NASTAVA 

Jutarnja smjena

1. sat – 7.20 – 8.05          

2. sat – 8.10 – 8.55

ODMOR 10'– JELO 5.a/7.a i 5.b/7.b – jedu u svojim učionicama

- IDU VAN 6.b/8.b – u dvorište; 6.a/8.a – ispred škole (ako netko nema TZK tamo)

3. sat – 9.05 – 9.50          

4. sat – 9.55 – 10.40

ODMOR 10' – JELO 6.a/8.a i 6.b/8.b – jedu u svojim učionicama

- IDU VAN 5.b/7.b – u dvorište; 5.a/7.a – ispred škole (ako netko nema TZK tamo)

5. sat – 10.50 – 11.35              

6. sat – 11.40 – 12.25     

7. sat – 12.30 – 13.15  IZBORNE, DODATNE, DOPUNSKE, INA

Popodnevna smjena 

1. sat – 13.50 – 14.35

2. sat – 14.40 – 15.25

ODMOR 10'– JELO 5.a/7.a i 5.b/7.b – jedu u svojim učionicama

- IDU VAN 6.b/8.b – u dvorište; 6.a/8.a – ispred škole (ako netko nema TZK tamo)

3. sat – 15.35 – 16.20

4. sat – 16.25 – 17.10

ODMOR 10'  – JELO 6.a/8.a i 6.b/8.b – jedu u svojim učionicama

- IDU VAN 5.b/7.b – u dvorište; 5.a/7.a – ispred škole (ako netko nema TZK tamo)

5. sat – 17.20 – 18.05     

6. sat – 18.10 – 18.55     

7. sat – 19.00 – 19.45 IZBORNE, DODATNE, DOPUNSKE, INA

SATNICA RAZREDNE NASTAVE ANTUNOVAC

Jutarnja smjena

1. sat – 8.00 – 8.45

2. sat. – 8.50 – 9.35

ODMOR 10' – JELO – jedu u svojim učionicama

3. sat – 9.45 – 10.30

ODMOR 10' – IDU VAN – 1.a/2.a ispred škole, 3.a/4.a u dvorište

4. sat – 10.40 – 11.25

5. sat – 11.30 – 12.15

6. sat – 12.20 – 13.05

Popodnevna smjena

1. sat – 13.30 – 14.15

2. sat. – 14.20 – 15.05

ODMOR 10' – JELO – jedu u svojim učionicama

3. sat – 15.15 – 16.00

ODMOR 10' – IDU VAN – 1.a/2.a ispred škole, 3.a/4.a u dvorište

4. sat – 16.10 – 16.55

5. sat – 17.00 – 17.45

6. sat – 17.50 – 18.30