REZULTATI NATJEČAJA

Objave o rezultatima natječaja vidljive su na web stranici škole 15 dana od dana objave rezultata natječaja. Nakon 15 dana informacije o proteklim natječajima možete dobiti osobno u Školi ili telefonski.

OBJAVLJENO 4. 12. 2018.

REZULTATI NATJEČAJA RASPISANOG 22.11.2018. ZA ZAPOŠLJAVANJE SPREMAČICE NA ODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME ZBOG ZAMJENE DJELATNICE U PODRUČNOJ ŠKOLI ZBOG BOLOVANJA

Ukupno pristiglih prijava na natječaj – 4 prijave.

Od pristiglih prijava na natječaj a) dokumentacija je potpuna – 4 prijave i b) dokumentacija nije potpuna – 0 prijava.

Od pristiglih prijava na natječaj s potpunom dokumentacijom (4 kandidata) svi kandidati ispunjavaju tražene uvjete u natječaju.

Od pristiglih prijava na natječaj s potpunom dokumentacijom koji ispunjavaju uvjete iz natječaja - a) ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima – 0 kandidata i b) ne ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima – 4 kandidata.

Od pristiglih prijava na natječaj s potpunom dokumentacijom koji ispunjavaju uvijete iz natječaja i ne ostvaruju pravo prednosti (4 kandidata) - a) uzeto je u razmatranje za zaposlenje 4 kandidata.

Od pristiglih prijava na natječaj s potpunom dokumentacijom koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i ne ostvaruju pravo prednosti i uzete su u razmatranje za zaposlenje ravnatelj je Školskom odboru odlučio predložiti kandidata Dajanu Brezinščak za davanje suglasnosti za zaposlenje. Školski odbor je na sjednici održanoj 4. prosinca 2018. donio odluku kojom daje ravnatelju suglasnost za zaposlenje Dajane Brezinščak sukladno uvjetima u raspisanom natječaju.

Sukladno gore navedenom, obavještavamo sve kandidate koji su se javili na natječaj da je na radno mjesto spremačice na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja izabrana DAJANA BREZINŠČAK.

Svi kandidati koji nisu izabrani i koji su u natječajnoj dokumentaciji predali originalne dokumente, mogu ih podići u tajništvu Škole. 

Rezultati ovog natječaja vidljivi su na ovoj web stranici do 20.12.2018.

 

OBJAVLJENO 23.11.2018.

REZULTATI NATJEČAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE PSIHOLOGA PREKO MJERE HZZ-a MOJE PRVO RADNO ISKUSTVO NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME RASPISANOG 9.11.2018. NA STRANICAMA HZZ-a i STRANICAMA OSNOVNE ŠKOLE "ANTUNOVAC"

Ukupno pristiglih prijava na natječaj – 5 prijava.

Od pristiglih prijava na natječaj a) dokumentacija je potpuna – 5 prijava i b) dokumentacija nije potpuna – 0 prijava.

Od pristiglih prijava na natječaj s potpunom dokumentacijom (5 kandidata) a) ispunjava uvjete iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi stavak 6 a) – 5 kandidata, b) ispunjava uvjete iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi stavak 6 b) – 0 kandidata, c) ispunjava uvjete iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi stavak 6 c) – 0 kandidata.

Od pristiglih prijava na natječaj s potpunom dokumentacijom koji ispunjavaju uvjete iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, stavak 6 a) - a) ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima – 0 kandidata i b) ne ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima – 5 kandidata.

Od pristiglih prijava na natječaj s potpunom dokumentacijom koji ispunjavaju uvijete iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, stavak 6 a) i ne ostvaruju pravo prednosti (5 kandidata) - a) uzeto je u razmatranje za zaposlenje 5 kandidata.

Od pristiglih prijava na natječaj s potpunom dokumentacijom koji ispunjavaju uvijete iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, stavak 6 a) i ne ostvaruju pravo prednosti i uzete su u razmatranje za zaposlenje ravnatelj je Školskom odboru odlučio predložiti kandidata Ružu Vekić za dobivanje suglasnosti za zapošljavanje. Školski odbor je na sjednici dana 22.11.2018. dao ravnatelju suglasnost za zapošljavanje predloženog kandidata.

Sukladno gore navedenom, obavještavamo sve kandidate koji su se javili na natječaj da je na radno mjesto psihologa izabrana RUŽA VEKIĆ, magistra psihologije.

Rezultati ovog natječaja vidljivi su na ovoj web stranici do 10.12.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTATI NATJEČAJA ZA EDUKATORA-REHABILITATORA PREKO MJERE MOJE PRVO PRIPRAVNIŠTVO HZZ-a OBJAVLJEN 29.10.2018. BILI SU AKTIVNI DO 23.11.2018.

REZULTATI NATJEČAJA ZA UČITELJA/ICU FIZIKE NA ODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME OBLJAVLJENOG 12. RUJNA 2018. BILI SU AKTIVNI OD 28.9.2018. DO 14.10.2018.

REZULTATI NATJEČAJA ZA UČITELJA/ICU INFORMATIKE NA NEODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME OBJAVLJENOG 24. KOLOVOZA 2018. BILI SU AKTIVNI OD 6.9.2018. DO 21.9.2018.

Trenutno nema drugih objavljenih rezultata natječaja.