REZULTATI NATJEČAJA

Objave o rezultatima natječaja vidljive su na web stranici škole 15 dana od dana objave rezultata natječaja. Nakon 15 dana informacije o proteklim natječajima možete dobiti osobno u Školi ili telefonski.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJAVLJENO 10. LIPNJA 2019.

REZULTATI NATJEČAJA OBJEVLJENOG 10. SVIBNJA 2019. GODINE ZA ZAPOŠLJAVANJE DOMARA-LOŽAČA NA NEODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME.

 

Obavještavamo sve kandidate koji su se prijavili na natječaj za domara-ložača da je nakon provedenog postupka testiranja i izvršenog rangiranja kandidata, ravnatelj donio odluku o odabiru kandidata MLADENA MARTINOVIĆA, struka elektrotehnika - tehničar za elektroenergetiku na traženo radno mjesto.

Za odabranog kandidata Mladena Martinovića ravnatelj je dana 10. lipnja 2019. godine dobio suglasnost Školskog odbora za sklapanje ugovora o radu te će se s odabranim kandidatom sklopiti ugovor o radu sukladno Zakonu o radu, Pravilniku o radu i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Antunovac". 

Svi kandidati koji su se prijavili na natječaj imaju pravo uvida u svoju natječajnu dokumentaciju i u dokumentaciju odabranog kandidata sukladno odredbama o zaštiti osobnih podataka u roku od 5 dana od dana objave rezultata natječaja.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTATI NATJEČAJA ZA DOMARA-LOŽAČA NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME KOJI JE OBJAVLJEN 4.4.2019. BILI SU OBJAVLJENI DANA 19.4.2019. I DOSTUPNI DO 9. SVIBNJA 2019.

REZULTATI NATJEČAJA ZA DOMARA-LOŽAČA NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME KOJI JE OBJAVLJEN 4.3.2019. BILI SU OBJAVLJENI DANA 29.3.2019. I DOSTUPNI DO 19. TRAVNJA 2019.

REZULTATI NATJEČAJA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA UČITELJA/ICU LIKOVNE KULTURE RASPISANOG 27.12.2018. BILI SU AKTIVNI DO 22. SIJEČNJA 2019.

REZULTATI NATJEČAJA RASPISANOG 22.11.2018. ZA ZAPOŠLJAVANJE SPREMAČICE NA ODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME ZBOG ZAMJENE DJELATNICE U PODRUČNOJ ŠKOLI ZBOG BOLOVANJA BILI SU AKTIVNI DO 20.12.2018.

REZULTATI NATJEČAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE PSIHOLOGA PREKO MJERE HZZ-a MOJE PRVO RADNO ISKUSTVO NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME RASPISANOG 9.11.2018. NA STRANICAMA HZZ-a i STRANICAMA OSNOVNE ŠKOLE "ANTUNOVAC" BILI SU AKTIVNI DO 10.12.2018.

REZULTATI NATJEČAJA ZA EDUKATORA-REHABILITATORA PREKO MJERE MOJE PRVO PRIPRAVNIŠTVO HZZ-a OBJAVLJEN 29.10.2018. BILI SU AKTIVNI DO 23.11.2018.

REZULTATI NATJEČAJA ZA UČITELJA/ICU FIZIKE NA ODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME OBLJAVLJENOG 12. RUJNA 2018. BILI SU AKTIVNI OD 28.9.2018. DO 14.10.2018.

REZULTATI NATJEČAJA ZA UČITELJA/ICU INFORMATIKE NA NEODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME OBJAVLJENOG 24. KOLOVOZA 2018. BILI SU AKTIVNI OD 6.9.2018. DO 21.9.2018.

Trenutno nema drugih objavljenih rezultata natječaja.