REZULTATI NATJEČAJA

Objave o rezultatima natječaja vidljive su na web stranici škole 15 dana od dana objave rezultata natječaja. Nakon 15 dana informacije o proteklim natječajima možete dobiti osobno u Školi ili telefonski.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJAVLJENO 19. ožujka 2022.

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA UČITELJA/ICU MATEMATIKE

Obavještavamo sve kandidate koji su se prijavili na natječaj za učitelja/icu Matematike na nepuno, određeno radno vrijeme - do povratka djelatnice s porodiljnog - da je nakon provedenog testiranja, razgovora s ravnateljem i dobivanja suglasnosti Školskog odbora na odluku ravnatelja o odabiru kandidata na na ovo radno mjesto odlukom ravnatelja od 10. ožujka 2022. odabrana kandidatkinja Marija Kristina Bradvica, magistra matematike s položenom Pedagoško-psihološkom naobrazbom.

Svi kandidati koji su sudjelovali na natječaju, a nisu izabrani, mogu podići originale svojih dokumenata
(ako su ih predali u natječajnoj dokumentaciji) u tajništvu Škole. Objavom rezultata na web stranici
Škole smatra se da su obaviješteni svi kandidati o rezultatima natječaja.

Pouka o pravnoj zaštiti:

Svaki kandidat/inja na ovom natječaju može podnijeti prigovor ravnatelju Osnovne škole "Antunovac".
Prigovor se može predati putem pošte na adresu Školska ulica 15, 31216 Antunovac s naznakon - prigovor na rezultate natječaja za učitelja/icu tehničke kulture ili na e-mail tomislav.duk@skole.hr
Prigovor se podnosi u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA UČITELJA/ICU INFORMATIKE

Obavještavamo sve kandidate koji su se prijavili na natječaj za učitelja/icu Informatike na nepuno, određeno radno vrijeme - do povratka djelatnice s porodiljnog - da je nakon provedenog testiranja, razgovora s ravnateljem i dobivanja suglasnosti Školskog odbora na odluku ravnatelja o odabiru kandidata na na ovo radno mjesto odlukom ravnatelja od 10. ožujka 2022. odabrana kandidatkinja Marija Kristina Bradvica, magistra matematike s položenom Pedagoško-psihološkom naobrazbom.

Svi kandidati koji su sudjelovali na natječaju, a nisu izabrani, mogu podići originale svojih dokumenata
(ako su ih predali u natječajnoj dokumentaciji) u tajništvu Škole. Objavom rezultata na web stranici
Škole smatra se da su obaviješteni svi kandidati o rezultatima natječaja.

Pouka o pravnoj zaštiti:

Svaki kandidat/inja na ovom natječaju može podnijeti prigovor ravnatelju Osnovne škole "Antunovac".
Prigovor se može predati putem pošte na adresu Školska ulica 15, 31216 Antunovac s naznakon - prigovor na rezultate natječaja za učitelja/icu tehničke kulture ili na e-mail tomislav.duk@skole.hr
Prigovor se podnosi u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja.