DOSTAVA ELEKTRONIČKIH DOKUMENATA

Korisnik usluge E-tajništvo obvezan je kod slanja elektroničkog obrasca zahtjeva navesti svoju E-mail adresu na koju će mu se dostaviti traženi dokument. Slanjem elektroničkog obrasca zahtjeva korisnik usluge pristaje da mu se dokument dostavi putem E-maila, osim ako način drugačije dostave nije posebno specificiran u zahtjevu.

Roditelji/skrbnici učenika Škole trebaju u Školi prvo registrirati svoju službenu E-mail adresu ako žele koristiti uslugu E-tajništva za dokumente koji se odnose na njihovo dijete. Registracija E-mail adrese potrebna je kako bi se dodatno zaštitili dokumenti i osigurala vjerodostojnost E-mail adrese na koju se šalju osjetljivi osobni podatci o maloljetnicima.

Kod slanja dokumenata E-mailom kod kojih je važan datum dostave zbog proticanja vremenskog roka za žalbu ili drugi pravni lijek, Osnovna škola "Antunovac" će takav E-mail dodatno zaštititi elektroničkim potpisom i automatski generiranim zahtjevom za potvrdom primitka E-maila. Ukoliko primatelj ne pošalje potvrdu o primitku takvog dokumenta u roku od 3 dana od dana slanja E-maila, isti će biti upućen poštom uz povratnicu.