ŠTO JE E-TAJNIŠTVO?

Osnovna škola „Antunovac“ od 1. travnja 2018. godine uvodi mogućnost korištenja E-tajništva. Usluga E-tajništvo omogućava predaju zahtjeva i izdavanje određenih dokumenata elektroničkim putem. Dokumenti koji se izdaju elektroničkim putem i šalju putem e-mail adrese potpisani su kvalificiranim elektroničkim potpisom izdanim od Financijske agencije (FINA RDC 2015) ili izdanim od CARNeta (PNOHR) sukladno Zakonu o elektroničkom potpisu i ovjereni vremenskim žigom (time stamp cn=PN: Zeitstempel
ou=DFN-PKI; o=Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e. V.; l=Berlin; st=Berlin
c=DE).

Dokumenti za koje je moguće predati zahtjev i dobiti dokument elektroničkim putem su:

-          Rješenje o potpunom ili djelomičnom oslobađanju učenika nastave TZK

-          Rješenje o odobrenju prestanka pohađanja izbornog predmeta

-          Rješenje o odobrenju izostanka s nastave duljem od 3 dana

-          Rješenje o odobrenju polaganja predmetnog ili razrednog ispita

-          Ostala rješenja na temelju zahtjeva/zamolbe roditelja/staratelja učenika škole

-          Potvrda o nepostojanju dokumentacije (za učenike koji su završili školu do 1991. godine)

-          Potvrda o vrsti i trajanju zaposlenja (za bivše djelatnike škole)

-          Prijepis ocjena (na zahtjev nadležnih institucija)

-          Prigovor na Odluku o izricanju pedagoške mjere.

POTVRDE O UPISU UČENIKA U ŠKOLU IZDAJU SE IZ CENTRALNOG SUSTAVA PODATAKA E-MATICE ZA SVE ŠKOLE NA ADESI https://potvrde.skole.hr/login TE NIJE POTREBNO ZVATI ŠKOLU

Interni dokumenti poslovanja koji se izdaju djelatnicima škole elektroničkim putem su:

-          Odluka o korištenju godišnjeg odmora

-          Nalog za prekovremeni rad

-          Odluka o odobrenju redovnog rada izvan mjesta rada

-          Odluka o odobrenju opravdanog odsustva

-          Odluka o odobrenju plaćenog/neplaćenog dopusta

-          Obavijest o prestanku/sporazumnom prestanku radnog odnosa na određeno vrijeme

-          Potvrda o vrsti i trajanju zaposlenja

-          Odluka o organizacijskom višku

-          Rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju djelatnika

-          Putni nalog i obračun putnog naloga

-          Potvrda o zaposlenju u školi

-          Potvrda o izvannastavnom stručnom radu

-          Odobrenje izvanučionične nastave i putovanja

-          Odluka o imenovanjima u komisije i druga tijela Škole

-          Ostale odluke ravnatelja vezane uz izvršavanje poslova utvrđenima Godišnjim planom i programom rada Škole i Kurikulom škole.

Ostali dokumenti koji se dostavljaju elektroničkim putem:

-          Pozivi na sjednice školskog odbora i zapisnici sjednica (članovima školskog odbora)

-          Pozivi na sjednice učiteljskog vijeća i zapisnici sjednica (članovima učiteljskog vijeća)

-          Pozivi na sjednice razrednih vijeća i zapisnici sjednica (članovima razrednog vijeća)

-          Pozivi na sjednice ostalih kolegijalnih tijela škole i zapisnici sjednica (članovima kolegijalnih tijela)

Ostali dokumenti koji se dostavljaju osobama koje su odabrale način dostave tih dokumenata elektroničkim putem:

-          Pozivi na sjednice vijeća roditelja i zapisnici sjednica (za članove vijeća roditelja)

-          Pozivi na službeni razgovor roditeljima/skrbnicima

-          Odluka o izricanju pedagoške mjere (roditeljima/skrbnicima)

-          Ostale odluke i obavijesti o školovanju učenika (roditeljima/skrbnicima)

Elektronički izdan i potpisan dokument dostavlja se u PDF formatu na e-mail adresu koja je u zahtjevu navedena kao e-mail adresa za dostavu dokumenta.