VJERODOSTOJNOST DOKUMENTA

Osnovna škola "Antunovac" jamči vjerodostojnost elektronički izdanih i elektronički potpisanih dokumenata. 

Instaliranje certifikata OŠ Antunovac direktno u Acrobat Reader --> PREUZMI CERTIFIKAT

Elektronički potpis koji se koristi izdan je od Financijske agencije (FINA) --> VIDI VIŠE NA LINKU

Upute za provjeru elektroničkog potpisa u Acrobat Readeru (FINA) --> LINK

Elektronički vremenski žig jamči vjerodostojnost i nepromjenjivost dokumenta. Vremenski žig je elektronički potpisana potvrda izdavatelja vremenskog žiga koja potvrđuje postojanje podataka, elektroničkih zapisa, elektroničkih dokumenata i sl. na koje se vremenski žig odnosi, u vremenu navedenom u vremenskom žigu. Osnovna škola "Antunovac" koristi vremenski žig izdavatelja DFN Verein CA Services

Certifikati za provjeru vremenskog žiga --> PREUZMI i PREUZMI

Elektronički potpisan dokument vjerodostojan je i kad se isprinta. 

Elektronički potpisan dokument sadrži na dnu stranice tekst: Ovaj dokument potpisan je elektroničkim potpisom [Subject: serialNumber=HR98593073046.1.21, cn=TOMISLAV DUK, givenName=TOMISLAV, sn=DUK, l=ANTUNOVAC, 2.5.4.97=HR85288244934, o=OSNOVNA ŠKOLA ANTUNOVAC, c=HR; Issuer: cn=Fina RDC 2015, o=Financijska agencija, c=HR]

Ukoliko želite provjeriti vjerodostojnost isprintanog elektroničkog dokumenta možete to učiniti slanjem zahtjeva za provjeru vjerodostojnosti na e-mail ured@os-antunovac.skole.hr uz naznaku KLASE i datuma izdavanja dokumenta ili pozivom na broj 031/278-899 (od ponedjeljka do petka u vremenu od 9.00 do 13.00 sati).