VJERODOSTOJNOST DOKUMENTA

Osnovna škola "Antunovac" jamči vjerodostojnost elektronički izdanih i elektronički potpisanih dokumenata. Dokumenti se potpisuju korištenjem certifikata izdanih od FINA-e i certifikata izdanih od CarNet-a. Oba certifikata su važeća za potpisivanje dokumenata izdanih od strane Škole. Potrebno je preuzeti i instalirati oba certifikata.

Instaliranje FINA certifikata OŠ "Antunovac" direktno u Acrobat Reader --> PREUZMI CERTIFIKAT

Instaliranje CarNet certifikata OŠ "Antunovac" --> PREUZMI CERTIFIKAT

Elektronički potpis koji se koristi izdan je od Financijske agencije (FINA) --> VIDI VIŠE NA LINKU

Upute za provjeru elektroničkog potpisa u Acrobat Readeru (FINA) --> LINK

Elektronički vremenski žig jamči vjerodostojnost i nepromjenjivost dokumenta. Vremenski žig je elektronički potpisana potvrda izdavatelja vremenskog žiga koja potvrđuje postojanje podataka, elektroničkih zapisa, elektroničkih dokumenata i sl. na koje se vremenski žig odnosi, u vremenu navedenom u vremenskom žigu. Osnovna škola "Antunovac" koristi vremenski žig izdavatelja DFN Verein CA Services

Certifikati za provjeru vremenskog žiga --> PREUZMI i PREUZMI

Elektronički potpisan dokument vjerodostojan je i kad se isprinta.