NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

OBJAVLJENO 4.10.2021.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata na natječaju za učitelja/icu informatike utvrdilo je listu kandidata koji se pozivaju na testiranje.

Na testiranje se pozivaju kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, uvjete iz članka 105, stavak 6., točka a) Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), odnosno završili su studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavničkog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i imaju potrebne kvalifikacije na temelju članka 17., točka a) Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019).

Kandidati koji ispunjavaju gore navedene uvjete te formalne uvijete iz natječaja i koji se pozivaju na testiranje su:

1. Snježana Mijošević

Svi ostali kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete, ali nemaju potrebne kvalifikacije ne smatraju se više kandidatima na natječaju. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvijete iz natječaja ne smatraju se više kandidatima na natječaju.

Pisano testiranje kandidata održat će se u PETAK 8. listopada 2021. godine s početkom u 14.30 sati u Osnovnoj školi „Antunovac“, Školska ulica 15, Antunovac.

Kandidati su na testiranje obvezni ponijeti osobnu iskaznicu radi identifikacije.

Kandidat koji ne pristupi testiranju ne smatra se više kandidatom na natječaju.

Ispit se piše 90 minuta. Ispit sadrži 3 pitanja esejskog tipa iz sljedećih područja:

- Jedno pitanje iz područje poznavanja propisa i zakona iz područja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja i pedagoške dokumentacije;

- Jedno pitanje iz područja poznavanja metodike, didaktike, kurikuluma i rada u nastavi informatike u osnovnoj školi;

- Jedno pitanje iz poznavanja pedagoškog rada učitelja u školi i snalaženja u specifičnim situacijama u razredu i izvan razreda.

IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi sa svim važećim izmjenama i dopunama

2. Kurikulum nastavnog predmeta Informatika za osnovne škole i gimnazije

3. Statut Osnovne škole „Antunovac“ (na web stranici škole)

4. Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021. (web stranica MZO)

5. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera sa svim važećim izmjenama i dopunama

6. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi sa svim važećim izmjenama i dopunama

7. Loomen učionica iz nastavnog predmeta informatika (zadatci i materijali iz učionice) 

Zbog pandemije virusa COVID-19 za provođenje testiranja vrijede posebna epidemiološka pravila:

1. Kandidati su dužni u školu ući isključivo u vremenu od 14.20 do 14.30. Raniji i kasniji ulazak u prostor Škole nije moguć.

2. Kandidati su na ulazu u Školu dužni dezinficirati ruke.

3. Kandidati su tijekom cijelog vremena boravka u Školi dužni nositi maske.

4. Kandidati su tijekom cijelog vremena boravka u Školi dužni održavati socijalnu distancu od 2 metra.

5. Kandidati su dužni ponijeti svoju kemijsku olovku plave boje.

6. Kandidati koji imaju simptome COVID-19, kojima je izrečena mjera izolacije ili su pozitivni na COVID-19 ne mogu pristupiti testiranju.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJAVLJENO 4.10.2021.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata na natječaju za psihologa - mjera HZZ "Moje prvo radno iskustvo" utvrdilo je listu kandidata koji se pozivaju na testiranje

Na testiranje se pozivaju kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, uvjete iz Zakona i podzakonskih akata i to uvjete iz članka 105, stavak 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), odnosno imaju potrebne kvalifikacije na temelju članka 29., točka b) Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019) i priložili su potvrdu o posjedovanju pedagoških kompetencija.

Kandidati koji ispunjavaju gore navedene uvjete te formalne uvijete iz natječaja i koji se pozivaju na testiranje su:

  1.       Ana Kovačević
  2.       Dora Vuković

Svi ostali kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete, ali nemaju potrebne kvalifikacije ili nisu priložili potvrdu o položenoj pedagoško-psihološkoj naobrazbi ne smatraju se više kandidatima na natječaju. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvijete iz natječaja ne smatraju se više kandidatima na natječaju.

Pisano testiranje kandidata održat će se u PETAK 8. listopada 2021. godine s početkom u 14.30 sati u Osnovnoj školi „Antunovac“, Školska ulica 15, Antunovac.

Kandidati su na testiranje obvezni ponijeti osobnu iskaznicu radi identifikacije.

Kandidat koji ne pristupi testiranju ne smatra se više kandidatom na natječaju.

Ispit se piše 90 minuta. Ispit sadrži 3 pitanja esejskog tipa iz sljedećih područja:

- Jedno pitanje iz područje poznavanja propisa i zakona iz područja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja i pedagoške dokumentacije;

- Jedno pitanje iz područja poznavanja rada psihologa u školi;

- Jedno pitanje iz poznavanja pedagoškog rada i snalaženja u specifičnim situacijama u razredu i izvan razreda.

IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi sa svim važećim izmjenama i dopunama

2. Statut Osnovne škole „Antunovac“ (na web stranici škole)

3. Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2021./2022. (web stranica MZO)

4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera sa svim važećim izmjenama i dopunama

5. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (sa svim važećim izmjenama i dopunama)

6. Standardi rada psihologa u osnovnim i srednjim školama (web stranica Hrvatske psihološke komore)

Zbog pandemije virusa COVID-19 za provođenje testiranja vrijede posebna epidemiološka pravila:

1. Kandidati su dužni u školu ući isključivo u vremenu od 14.20 do 14.30. Raniji i kasniji ulazak u prostor Škole nije moguć. 

2. Kandidati su na ulazu u Školu dužni dezinficirati ruke.

3. Kandidati su tijekom cijelog vremena boravka u Školi dužni nositi maske.

4. Kandidati su tijekom cijelog vremena boravka u Školi dužni održavati socijalnu distancu od 2 metra.

5. Kandidati su dužni ponijeti svoju kemijsku olovku plave boje.

6. Kandidati koji imaju simptome COVID-19, kojima je izrečena mjera izolacije ili su pozitivni na COVID-19 ne mogu pristupiti testiranju.