OBAVIJEST O SJEDNICAMA ŠKOLSKOG ODBORA

OBAVIJESTI O ODRŽAVANJU SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

32. sjednica Školskog odbora održat će se 6. listopada 2020. godine u 17.00 sati.

  1. Prihvaćanje zapisnika s prošle sjednice ŠO
  2. Usvajanje izvješća o izvršavanju Godišnjeg plana i programa rada škole u šk. god. 2019./2020. i Školskog kurikuluma u šk. god. 2019./2020.
  3. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. god. 2020./2021.
  4. Donošenje Školskog kurikuluma za šk. god. 2020./2021.
  5. Donošenje odluke o odabiru osiguravateja za djecu za šk. god. 2020./2021.
  6. Donošenje odluke o odabiru fotografa za šk. god. 2020./2021.
  7. Razno - pitanja i prijedlozi

32. sjednica se održava virtualno, odnosno putem telefonske konferencije sukladno Poslovniku i Statutu. Kad se sjednica održava telefonskom konferencijom na sjednici ne mogu biti nazočne osobe koje nisu članovi Školskog odbora.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kad školski odbor zasjeda u školi i redovito:

Sjednici mogu prisustvovati i osobe koje nisu članovi Školskog odbora, a koje Školskom odboru dostave obrazloženi zahtjev za prisustvovanje određenoj točki dnevnog reda. Sjednici Školskog odbora može prisustvovati maksimalno 5 osoba koje nisu članovi Školskog odbora zbog kapaciteta prostora, osim kad se sjednica održava telefonskom konferencijom.

Zbog pandemije virusa Covid-19 sjednici ne mogu prisustvovati osobe koje nisu članovi Školskog odbora, osim osoba koje Školski odbor pozove na sjednicu.