OBAVIJEST O SJEDNICAMA ŠKOLSKOG ODBORA

OBAVIJESTI O ODRŽAVANJU SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

30. sjednica Školskog odbora održat će se 10. srpnja 2020. godine u 12.00 sati.

  1. Prihvaćanje zapisnika s prošle sjednice ŠO
  2. Donošenje Odluke imenovanju Povjerenstva za provođenje jednostavne nabave udžbenika za šk. god. 2020./2021.
  3. I. rebalans proračuna Škole za 2020. godinu
  4. Polugodišnje financijsko izvješće za 2020. godinu
  5. Izvještaj o radu Škole u vrijeme pandemije Covid-19
  6. Razno

Sjednica se održava u prostoriji zbornice, Osnovna škola "Antunovac", Školska ulica 15, Antunovac.

Sjednici mogu prisustvovati i osobe koje nisu članovi Školskog odbora, a koje Školskom odboru dostave obrazloženi zahtjev za prisustvovanje određenoj točki dnevnog reda. Sjednici Školskog odbora može prisustvovati maksimalno 5 osoba koje nisu članovi Školskog odbora zbog kapaciteta prostora, osim kad se sjednica održava telefonskom konferencijom.

Zbog pandemije virusa Covid-19 sjednici ne mogu prisustvovati osobe koje nisu članovi Školskog odbora, osim osoba koje Školski odbor pozove na sjednicu.