OBAVIJEST O SJEDNICAMA ŠKOLSKOG ODBORA

OBAVIJESTI O ODRŽAVANJU SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

33. sjednica Školskog odbora održat će se 11. studenog 2020. godine u 17.00 sati.

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika s prošle sjednice;

2. Davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora o radu na radno mjesto učitelj/ica Informatike prema raspisanom natječaju.

3. Davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora o radu na radno mjesto učitelj/ica Prirode i Biologije prema raspisanom natječaju.

4. Davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora o radu na radno mjesto učitelj/ica Njemačkoga jezika prema uputnici Ureda za obrazovanje Osječko-baranjske županije.

5. Rebelans proračuna za 2020.

6. Razno.

32. sjednica se održava virtualno, odnosno putem telefonske konferencije sukladno Poslovniku i Statutu. Kad se sjednica održava telefonskom konferencijom na sjednici ne mogu biti nazočne osobe koje nisu članovi Školskog odbora.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kad školski odbor zasjeda u školi i redovito:

Sjednici mogu prisustvovati i osobe koje nisu članovi Školskog odbora, a koje Školskom odboru dostave obrazloženi zahtjev za prisustvovanje određenoj točki dnevnog reda. Sjednici Školskog odbora može prisustvovati maksimalno 5 osoba koje nisu članovi Školskog odbora zbog kapaciteta prostora, osim kad se sjednica održava telefonskom konferencijom.

Zbog pandemije virusa Covid-19 sjednici ne mogu prisustvovati osobe koje nisu članovi Školskog odbora, osim osoba koje Školski odbor pozove na sjednicu.