OBAVIJEST O SJEDNICAMA ŠKOLSKOG ODBORA

OBAVIJESTI O ODRŽAVANJU SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

25. sjednica Školskog odbora održat će se 16. prosinca 2019. godine u 17.00 sati u knjižnici Škole.

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika s prošle sjednice.
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa rada Škole za šk. god. 2019./2020.
3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju na zapošljavanje spremačice prema raspisanom natječaju na određeno vrijeme
4. Donošenje Odluke o donošenju kriterija za sufinanciranje školskih obroka u okviru projekta Vrijeme je za školski obrok 3.
5. Donošenje Financijskog plana za 2020. godinu i projekcija financijskog plana za 2021. i 2022. godinu.
6. Donošenje rebalansa proračuna škole za 2019. godinu.
7. Donošenje Plana nabave za 2020. godinu.
8. Plan gradnje multifunkcionalne dvorane u PŠ Ivanovac i plan proširenja matične škole u Antunovcu - izvješće ravnatelja o poduzetim koracima u realizaciji plana.
9. Razno

Sjednici mogu prisustvovati i osobe koje nisu članovi Školskog odbora, a koje Školskom odboru dostave obrazloženi zahtjev za prisustvovanje određenoj točki dnevnog reda. Sjednici Školskog odbora može prisustvovati maksimalno 5 osoba koje nisu članovi Školskog odbora zbog kapaciteta prostora, osim kad se sjednica održava telefonskom konferencijom.