OBAVIJEST O SJEDNICAMA ŠKOLSKOG ODBORA

OBAVIJESTI O ODRŽAVANJU SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

22. sjednica Školskog odbora održat će se 10. lipnja 2019. godine u 13.25 sati u knjižnici Škole.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice.

2. Davanje suglasnosti ravnatelju na zapošljavanje domara-ložača na neodređeno puno radno vrijeme

3. Donošenje Pravilnika o radu

4. Donošenje pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

5. Donošenje Pravilnika o elektroničkom poslovanju, elektroničkim dokumentima i slanju i zaprimanju elektroničkih pismena u OŠ "Antunovac"

6. Imenovanje povjerenstva za provođenje postupka nabave udžbenika za šk. god. 2019./2020.

7. Razno.

Sjednici mogu prisustvovati i osobe koje nisu članovi Školskog odbora, a koje Školskom odboru dostave obrazloženi zahtjev za prisustvovanje određenoj točki dnevnog reda. Sjednici Školskog odbora može prisustvovati maksimalno 5 osoba koje nisu članovi Školskog odbora zbog kapaciteta prostora, osim kad se sjednica održava telefonskom konferencijom.