UČITELJI PREDMETNE NASTAVE

 

UČITELJI PREDMETNE NASTAVE ŠK. G. 2018./2019.


 

Ime i prezime

Predmet

Razrednik

1. Anja Tokić

Hrvatski j.

6.A

2. Tihana Pauković

Hrvatski j.

5.A

3. Tihana Debeljuh

Likovna k.

--

4. Marina Šestić

Glazbena k.

--

5. Snježana Kralj

Engleski j.

5.B

6. Monika Mrkonjić

Engleski j.

6.B

7. Ana Omrčen Trboglav 

Engleski j.

--

8. Dušanka Berošević

Matematika

--

9. Sanja Vujnović

Matematika i fizika

8.A

10. Natali Milaković

Priroda, biologija i kemija

7.A

11. Dragica Paulik

Priroda

--

12. Dragutin Sipl (zam. --)

Fizika

--

13. Natalija Bulić-Kuić

Povijest

--

14. Marko Jurkić

Geografija i povijest

--

15. Ankica Varvodić

Tehnička k. informatika

8.B

16. Ivica Pačarić

TZK

7.B

IZBORNI PREDMETI

 

 

17. Danijela Čačija

Vjeronauk

--

18. Tomislav Krizmanić

Vjeronauk

--

19. Ivona Benić 

Vjeronauk

--

20. Suzana Katić (z. Ivana Skočibušić)

Vjeronauk

--

21. Žana Stojiljković

Njemački j.

--

22. Dijana Mišević

Njemački j.

--

23. Tunde Palko

Mađarski j. i kultura

--

24. Martina Duk

Informatika

--