UČITELJI PREDMETNE NASTAVE

 

UČITELJI PREDMETNE NASTAVE ŠK. G. 2019./2020.


 

Ime i prezime

Predmet

Razrednik

1. Anja Tokić

Hrvatski j.

7.A

2. Tihana Pauković

Hrvatski j.

6.A

3. Tihana Debeljuh

Likovna k.

--

4. Marina Šestić

Glazbena k.

--

5. Snježana Kralj

Engleski j.

6.B

6. Monika Mrkonjić

Engleski j.

7.B

7. Ana Omrčen Trboglav 

Engleski j.

--

8. Martina Duk

Matematika i Informatika

--

9. Sanja Vujnović

Matematika

5.A

10. Natali Milaković

Priroda, biologija i kemija

8.A

11. Dragica Paulik

Priroda

--

12. Dragutin Sipl (zam. Kristina Prgić Bažon,

zamjena Goran Bažon)

Fizika

--

13. Goran Bažon

Fizika

--

14. Natalija Bulić-Kuić

Povijest

--

15. Marko Jurkić

Geografija i Povijest

--

16. Ankica Varvodić

Tehnička k. i Informatika

5.B

17. Ivica Pačarić

TZK

8.B

IZBORNI PREDMETI

 

 

18. Danijela Čačija

Vjeronauk

--

19. Tomislav Krizmanić

Vjeronauk

--

20. Krunoslav Morović

Vjeronauk

--

21. Suzana Katić (z. Ivana Skočibušić)

Vjeronauk

--

22. Leona Sakač

Njemački j.

--

23. Dijana Mišević

Njemački j.

--

24. Tunde Palko

Mađarski j. i kultura

--