ADRESA FB-PROFILA ŠKOLE

Prije pristupa stranici fb-profila škole, obavezno pročitajte uvijete korištenja i upute od administratora koje se nalaze na web stranici.
 
Da bi pristupili stranici fb-profila škole kliknite na

http://www.facebook.com/pages/Osnovna-%C5%A1kola-Antunovac/229312203765449