DEŽURNI UČITELJI

POPIS DEŽURNIH UČITELJA 2018./2019.

PONEDJELJAK

Anja Tokić (1. do 6. sat)

Natalija Bulić-Kuić (1. do 6. sat)

Ana Omrčen Trboglav (1. do 6. sat)

Suzana Zbiljski (kat)

Žana Stojiljković (međusmjena)

UTORAK

Monika Mrkonjić (1. do 6. sat)

Tihana Pauković (1. do 6. sat)

Natali Milaković (1. do 6. sat)

Maja Čagalj (kat)

Tünde Palko (međusmjena)

SRIJEDA

Sanja Vujnović (1. do 6. sat)

Goran Bažon (1. do 6. sat)

Tomislav Krizmanić (tjedan A 1. do 4. sat)

Tihana Debeljuh (tjedan B 1. do 6. sat)

Marijana Butor (kat)

Martina Duk (tjedan A međusmjena)

Tihana Debeljuh (tjedan B međusmjena) 

ČETVRTAK

Dragica Paulik (tjedan A 3. do 6. sat)

Marina Šestić (tjedan B 3. do 6. sat)

Marko Jurkić (1. do 6. sat)

Ankica Varvodić (1. do 6. sat)

Julijana Drda (kat)

Dijana Mišević (međusmjena)

PETAK

Ivica Pačarić (1. do 6. sat) 

Snježana Kralj (1. do 6. sat)

Danijela Čačija (1. do 6. sat)

Višnja Bogdan (kat)

Ivica Pačarić (međusmjena)