DEŽURNI UČITELJI

PONEDJELJAK

1. Natalija Bulić-Kuić (1.-6.)

2. Martina Holjevac (M. K. Bradvica) (1.-6.)

3. Tihana Debeljuh (1.-6.)

4. Maja Čagalj (1.-3.)

5. Ana Omrčen Trboglav (4.-6.)

6. Natali Milaković (međusmjena)

UTORAK

1. Anja Tokić (1.-6.)

2. Ankica Varvodić (1.-6.)

3. Marko Jurkić (1.-6.)

4. Višnja Bogdan (1.-6.)

5. Tünde Palko (međusmjena)

SRIJEDA

1. Tihana Pauković (1.-6.)

2. Monika Mrkonjić (1.-6.)

3. Sanja Vujnović (1.-6.)

4. Marijana Butor (1.-6.)

5. Kristina Prgić Bažon (S. Mijošević) (međusmjena)

ČETVRTAK

1. Goran Bažon (1.-5.)

2. Marina Šestić (1.-6.)

3. Snježana Kralj (1.-6.)

4. Julijana Drda (1.-6.)

5. Ivana Periš (međusmjena)

PETAK

1. Ivica Pačarić (1.-6.)

2. Danijela Čačija (2.-5.)

3. Natali Milaković (1.-5.)

4. Danijela Čačija (1.)/Maja Čagalj (2.-3.)

5. Elvira Bugarić (4.-6.)

5. Goran Bažon (međusmjena)