DEŽURNI UČITELJI

PONEDJELJAK

Tihana Pauković (1.-6.)
Martina Holjevac (1.-6.)
Monika Mrkonjić (1.-6.)
Višnja Bogdan 1. kat
Omrčen Trboglav/Prgić Bažon (međusmjena)

UTORAK

Ivica Pačarić (1.-6.)
Marina Šestić (1.-6.)
Sanja Vujnović (1.-6.)
Marijana Butor 1. kat
Bugarić/Prgić Bažon (međusmjena)

SRIJEDA

Natalija Bulić-Kuić (1.-6.)
Anja Tokić (1.-6.)
Natali Milaković (1.-6.)
Julijana Drda1. kat
Gašparović/Prgić Bažon (međusmjena)

ČETVRTAK

Marko Jurkić (1.-6.)
Goran Bažon (1.-6)
Ivana Periš (3.-8.)
Maja Čagalj 1. kat
Periš/Bugarić (međusmjena)

PETAK

Varvodić/Debeljuh (naizmjenično 1.-2./3.-6.)
Snježana Kralj (1.-6.)
Danijela Čačija (1.-6.)
Čagalj/Bogdan/Butor/Drda (naizmjenično tjedno)
Bugarić/Prgić Bažon (međusmjena)

IVANOVAC

Ponedjeljak - Sanja Viland

Utorak - Edita Starčević

Srijeda - Dubravka Nemet

Četvrtak - Dragan Zelić

Petak - Viland/Starčević/Nemet/Zelić - naizmjenično