RADNO VRIJEME - TAJNIŠTVO

Radno vrijeme tajništva je svaki dan od 7.00 do 15.00 sati.

Radno vrijeme sa strankama je svaki dan od 9.00 do 14.00 sati.

Dnevna pauza: od 9.30 do 10.00 sati

telefon tajništva: 278 - 899

e-mail tajništva: ured@os-antunovac.skole.hr