TESTIRANJE KANDIDATA

OBJAVLJENO 18.1.2022.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata na natječaju za učitelja/icu tehničke kulture utvrdilo je listu kandidata koji se pozivaju na testiranje.

Na testiranje se pozivaju kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, uvjete iz članka 105, stavak 6., točka b) Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i imaju potrebne kvalifikacije na temelju članka 22., točka b) Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019), budući da se na natječaj nije prijavila osoba koja ispunjava uvijete iz točke a) Zakona i Pravilnika.

Kandidati koji ispunjavaju gore navedene uvjete i koji se pozivaju na testiranje su:

1. Nikica Menalo

Svi ostali kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete, ali nemaju potrebne kvalifikacije na razini točke b) Zakona i Pravilnika ne smatraju se više kandidatima na natječaju.

Pisano testiranje kandidata održat će se u PETAK 21. siječnja 2022. godine s početkom u 10.00 sati u Osnovnoj školi „Antunovac“, Školska ulica 15, Antunovac.

Kandidati su na testiranje obvezni ponijeti osobnu iskaznicu radi identifikacije.

Kandidat koji ne pristupi testiranju ne smatra se više kandidatom na natječaju.

Ispit se piše 90 minuta. Ispit sadrži 3 pitanja esejskog tipa iz sljedećih područja:

- Jedno pitanje iz područje poznavanja propisa i zakona iz područja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja i pedagoške dokumentacije;

- Jedno pitanje iz područja poznavanja metodike, didaktike, kurikuluma i rada u nastavi informatike u osnovnoj školi;

- Jedno pitanje iz poznavanja pedagoškog rada učitelja u školi i snalaženja u specifičnim situacijama u razredu i izvan razreda.

IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi sa svim važećim izmjenama i dopunama

2. Kurikulum nastavnog predmeta Tehnička kultura za osnovne škole i gimnazije

3. Statut Osnovne škole „Antunovac“ (na web stranici škole)

4. Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2021./2022. (na web stranici škole)

5. Kurikulum škole za šk. god. 2021./2022. (na web stranici škole)

6. Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2021./2022. (web stranica MZO)

7. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera sa svim važećim izmjenama i dopunama

8. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi sa svim važećim izmjenama i dopunama

9. Loomen učionica iz nastavnog predmeta tehnička kultura (zadatci i materijali iz učionice) 

10. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (sa svim važećim izmjenama)

Zbog pandemije virusa CORONA VIRUSA za provođenje testiranja vrijede posebna epidemiološka pravila:

1. Kandidati su dužni u školu ući isključivo u vremenu od 9.50 do 10.00. Raniji i kasniji ulazak u prostor Škole nije moguć.

2. Kandidati su na ulazu u Školu dužni dezinficirati ruke i pokazati na uvid COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju ili preboljenju, odnosno dokaz o posjedovanju dovoljne razine sigurnosti.

3. Kandidati su tijekom cijelog vremena boravka u Školi dužni nositi maske.

4. Kandidati su tijekom cijelog vremena boravka u Školi dužni održavati fizičku distancu od 2 metra.

5. Kandidatima se na ulazu u Školu mjeri temperatura i u slučaju povišene temperature (veće od 37.2) ne smiju ući u prostor Škole i pristupiti testiranju.

6. Kandidati su dužni ponijeti svoju kemijsku olovku plave boje.