TESTIRANJE KANDIDATA

OBJAVLJENO 5.10.2022.

OBAVIJEST KANDIDATIMA O ODABIRU KANDIDATA ZA KOJEG ĆE RAVNATELJ TRAŽITI SUGLASNOST ŠKOLSKOG ODBORA ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU NA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA

Obavještavaju se kandidati koji su pozvani na razgovor s ravnateljem dana 5. listopada 2022. godine da je ravnatelj odlučio da je kandidat kojeg će predložiti Školskom odboru za davanje suglasnosti za sklapanje ugovora o radu na radno mjesto spremač/ica na nepuno, neodređeno radno vrijeme, kandidat pod šifrom:

070782

Nakon davanja suglasnosti Školskog odbora i sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom završava natječajni postupak i svi kandidati koji su podnijeli prijavu na natječaj bit će obaviješteni putem web stranice Škole o službenim rezultatima natječaja.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJAVLJENO 3.10.2022.

OBAVIJEST KANDIDATIMA O REZULTATIMA PISANOG TESTIRANJA NA NATJEČAJU ZA SPREMAČA/ICU

Datum održavanja testiranja: 3.10.2022.
Ukupno kandidata koji su pristupili pisanom testiranju: 2
Svi kandidati su pristupili testiranju.

Kandidati koji su pristupili pisanom testiranju ostvarili su sljedeći rezultat:
ŠIFRA KANDIDATA                           OSTVARENI BROJ BODOVA

777777                                                                  5

070782                                                                  27

Kandidat koji je pristupio pisanoj provjeri ima pravo uvida u svoj pisani rad i podnošenje prigovoraPovjerenstvu na način bodovanja u roku od 2 dana od dana objave rezultata pisane provjere. Uvid upisani rad i podnošenje prigovora vrši se prilikom razgovora s ravnateljem dana 5.10.2022.

Kandidat pod šifrom 777777 nije ostvario dovoljan broj bodova na testiranju te se više ne smatra kandidatom na natječaju.

Kandidat pod šifrom 070782 koji je ostvario dovoljan broj bodova na pisanom testiranju poziva se na razgovor s ravnateljem dana 5. listopada 2022. u 10.00 sati u Osnovnoj školi "Antunovac", Školska ulica 15, Antunovac.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJAVLJENO 29.9.2022.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata na natječaju za spremača/icu utvrdilo je listu kandidata koji se pozivaju na testiranje.

Na testiranje se pozivaju kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja i uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18 i 64/20) i člankom 6. Pravilnika o radu Osnovne škole „Antunovac“.

Kandidati koji ispunjavaju gore navedene uvjete i koji se pozivaju na testiranje su:

1. Dajana Brezinščak

2. Silvana Memetović

Pisano testiranje kandidata održat će se u PONEDJELJAK 3. listopada 2022. godine s početkom u 11.00 sati u Osnovnoj školi „Antunovac“, Školska ulica 15, Antunovac.

Kandidati su na testiranje obvezni ponijeti osobnu iskaznicu radi identifikacije.

Kandidat koji ne pristupi testiranju ne smatra se više kandidatom na natječaju.

Ispit se piše 90 minuta. Ispit sadrži 3 pitanja esejskog tipa iz sljedećih područja:

- Jedno pitanje iz područje poznavanja općih akata Škole;

- Jedno pitanje iz područja poznavanja rada spremača u osnovnoj školi;

- Jedno pitanje iz poznavanja propisa o zaštiti na radu.

IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA:

1. Statut Osnovne škole „Antunovac“ (na web stranici škole)

2. Pravilnik o radu Osnovne škole "Antunovac" (na web stranici škole)

3. Pravilnik o kućnom redu Osnovne škole "Antunovac" (na web stranici škole)

4. Pravilnik o zaštiti na radu Osnovne škole "Antunovac" (na web stranici škole)

5. Pravilnik o zaštiti od požara Osnovne škole "Antunovac" (na web stranici škole)

6. Pravilnik o postupanju škole u kriznim situacijama (na web stranici škole)

7. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (Narodne novine 40/2014)