TESTIRANJE KANDIDATA

 Tijekom natječajnog postupka ovdje će biti objavljene sljedeće informacije o testiranju kandidata:

1. Područja provjere i pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje;
2. Datum, vrijeme i mjesto održavanja pisane provjere;
3. Rezultati pisane provjere (šifra kandidata i ostvareni broj bodova na pisanoj provjeri)
4. Datum i mjesto održavanja usmene provjere;
5. Vremenski raspored održavanja usmene provjere za kandidate koji su ostvarili pristup usmenom dijelu testiranja (vrijeme početka usmene provjere i šifra kandidata koji se poziva na usmenu provjeru);
6. Bodovna lista (šifra kandidata i ukupno ostvareni broj bodova na pisanoj i usmenoj provjeri);
7. Lista rangiranih kandidata sukladno članku 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Antunovac" (mjesto na rang listi, šifra kandidata i ukupno ostvareni broj bodova na testiranju).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJAVLJENO 11.12.2019.

RANG LISTA KANDIDATA 

ŠIFRA KANDIDATA                           UKUPAN BROJ BODOVA

123456                                           57

 

REZULTATI USMENOG TESTIRANJA NA NATJEČAJU ZA SPREMAČA/ICU

Usmenom testiranju na natječaju za spremača/icu pristupio je 1 kandidat. 

Kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova na usmenom testiranju:

ŠIFRA KANDIDATA                           BROJ BODOVA

123456                                           30

Na temelju utvrđenih i objavljenih rezultata na usmenom i pisanom testiranju Povjerenstvo za provedbu vrednovanja kandidata utvrdilo je BODOVNU LISTU KANDIDATA

ŠIFRA KANDIDATA                           UKUPAN BROJ BODOVA

123456                                           57

OBJAVLJENO 3.12.2019.

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA NA NATJEČAJU ZA SPREMAČA/ICU

Pisanom testiranju na natječaju za spremača/icu pristupio je 1 kandidat. 1 kandidat nije došao na testiranje te se sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ "Antunovac" ne smatra više kandidatom na natječaju.

Kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova na pisanom testiranju:

ŠIFRA KANDIDATA                           BROJ BODOVA

123456                                           27

Kandidat pod šifrom 123456 poziva se na USMENO TESTIRANJE koje će se održati u PETAK 6.12.2019. s početkom u 9.00 sati u Osnovnoj školi "Antunovac", Školska ulica 15, Antunovac. 

Na usmenom testiranju provjeravaju se znanja, vještine i motivacija kandidata za rad u školi na poslovima spremač/ica. Na usmenom testiranju provodi se analiza pisanog ispita kao i provjera općih znanja o poslovima spramača/ice u školi sukladno objavljenim izvorima za pripremu kandidata na natječaju.

OBJAVLJENO 29.11.2019.

Za natječaj za spremača/icu na određeno puno radno vrijeme koji je objavljen 18.11.2019. na testiranju će biti sljedeća područja provjere: 

1. Poznavanje djelokurga rada spremača/ice u školi;
2. Poznavanje Kućnog reda škole i ostalih propisa iz djelokruga rada škole;
3. Snalaženje u svakodnevnim situacijama iz djelokruga rada spremača/ice u školi.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje su:

1. Pravilnik o kućnom redu Osnovne škole "Antunovac"
2. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2019./2020.
3. Pravilnik o zaštiti na radu
4. Pravilnik o zaštiti od požara

PISANI DIO TESTIRANJA ZA KANDIDATE NA NATJEČAJU ZA SPREMAČA/ICU ODRŽAT ĆE SE

3. PROSINCA 2019. (UTORAK) S POČETKOM U 9.00 SATI U OSNOVNOJ ŠKOLI "ANTUNOVAC", Školska ulica 15, Antunovac

NA TESTIRANJE SE POZIVAJU SLJEDEĆI KANDIDATI:

1. Marija Biloš
2. Lidija Lukačić

Na natječaj je pristiglo ukupno 3 prijave. 
Jedna prijava je navežeća jer životopis kandidata nije bio vlastoručno potpisan kako je traženo u formalnim uvjetima natječaja.