TESTIRANJE KANDIDATA

 Tijekom natječajnog postupka ovdje će biti objavljene sljedeće informacije o testiranju kandidata:

1. Područja provjere i pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje;
2. Datum, vrijeme i mjesto održavanja pisane provjere;
3. Rezultati pisane provjere (šifra kandidata i ostvareni broj bodova na pisanoj provjeri)
4. Datum i mjesto održavanja usmene provjere;
5. Vremenski raspored održavanja usmene provjere za kandidate koji su ostvarili pristup usmenom dijelu testiranja (vrijeme početka usmene provjere i šifra kandidata koji se poziva na usmenu provjeru);
6. Bodovna lista (šifra kandidata i ukupno ostvareni broj bodova na pisanoj i usmenoj provjeri);
7. Lista rangiranih kandidata sukladno članku 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Antunovac" (mjesto na rang listi, šifra kandidata i ukupno ostvareni broj bodova na testiranju).

OBJAVLJENO 4. LIPNJA 2019.

Sukladno članku 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Antunovac" ravnatelj Škole je na temelju bodovne liste koju mu je dostavilo Povjerenstvo za vrednovanja kandidata na natječaju za domara-ložača utvrdio rang-listu kandidata:

1. MLADEN MARTINOVIĆ                

2. KRUNOSLAV TIŠLJER              

Sukladno članku 15., stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Antunovac" ravnatelj odabire jednog od dva najbolje rangirana kandidata na listi bez obzira na ostvareni broj bodova. Prije odabira ravnatelj će s kandidatima obaviti razgovor.
Niti jedan od kandidata na rang-listi ne ostvaruje pravo prednosti prema posebnim propisima.

RAZGOVOR DVA NAJBOLJE RANGIRANA KANDIDATA S RAVNATELJEM ODRŽAT ĆE SE 5. LIPNJA 2019. GODINE (SRIJEDA) PREMA RASPOREDU:

1. Mladen Martinović - 11.00 sati

2. Krunoslav Tišljer - 11.30 sati

OBJAVLJENO 4. LIPNJA 2019.

Ostvareni broj bodova na usmenom testiranju za kandidate koji su pristupili usmenom dijelu testiranja:

      ŠIFRA KANDIDATA                      BODOVI

               875022                                 30

               090284                                 30

Ukupno ostvareni broj bodova na testiranju za kandidate na natječaju za domara ložača sukladno bodovnoj listi:

       ŠIFRA KANDIDATA                      BODOVI

               875022                                 47

               090284                                 54

Povjerenstvo je dana 4. lipnja 2019. ravnatelju dostavilo bodovnu listu i izvješće o provedenom testiranju.

OBJAVLJENO 30. SVIBNJA 2019.

Usmeni dio testiranja za kandidate koji su ostvarili dovoljan broj bodova na pisanoj provjeri održat će se 4. LIPNJA 2019. god. (UTORAK) u KNJIŽNICI ŠKOLE i to prema rasporedu:

1. Kandidat pod šifrom 090284 u 9.00 sati.

2. Kandidat pod šifrom 875022 u 9.30 sati.

Na usmenoj provjeri svaki član povjerenstva kandidatu može postavljati pitanja i dodjeljuje maksimalno 10 bodova, odnosno kandidat može ostvariti ukupno najviše 30 bodova na usmenoj provjeri. 

Kandidat koji ne ostvari najmanje 15 bodova na usmenoj provjeri ne smatra se više kandidatom na natječaju.

Ostvareni broj bodova na usmenoj provjeri objavit će se na ovoj web stranici nakon završenog usmenog testiranja kandidata.

Ukupno ostvareni broj bodova na testiranju (zbroj bodova na pisanoj i usmenoj provjeri) za kandidate koji su ostvarili dovoljan broj bodova na oba testiranja objavit će se na ovoj web stranici nakon završetka usmenog testiranja kandidata.

OBJAVLJENO 28. SVIBNJA 2019.

Rezultati pisanog testiranja održanog 28. svibnja 2019. godine s početkom u 8.30. sati:

       ŠIFRA KANDIDATA                      BODOVI

               911971                                 5

               200788                                 7

               875022                                 17

               090284                                 24

               391176                                 6

Ukupno je na pisanu provjeru pristupilo: 5 kandidata

3 kandidata nisu pristupila pisanoj provjeri i ne smatraju se više kandidatima na natječaju.

Pravo na pristup usmenom dijelu testiranja ostvarili su kandidati pod šiform: 875022 i 090284

Ostali kandidati nisu ostvarili potreban broj bodova (15) za pristup usmenom dijelu testiranja i ne smatraju se više kandidatima na natječaju. 

Vrijeme i mjesto održavanja usmenog dijela testiranja objavit će se sukladno rokovima propisanima Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Antunovac"

OBJAVLJENO 22. SVIBNJA 2019.

Na testiranje za zapošljavanje na radno mjesto domara-ložača prema natječaju raspisanom 10. svibnja 2019. godine mogu pristupiti kandidati koji se nalaze na listi kandidata koju je ravnatelj utvrdio sukladno stavku 8. članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Antunovac". Na testiranje se pozivaju:

1. Krunoslav Tišljer 
2. Damir Iličević 
3. Zoran Filipović 
4. Dragutin Katić 
5. Darijo Carević 
6. Nelson Miknić 
7. Mladen Martinović 
8. Mateo Varga 

PISANI DIO TESTIRANJA ODRŽAT ĆE SE 28. SVIBNJA 2019. G. U 8.30 SATI U PROSTORIJI KNJIŽNICE OSNOVNE ŠKOLE "ANTUNOVAC", Školska ulica 15, Antunovac.

Kandidat koji ne pristupi pisanom dijelu testiranja ne smatra se više kandidatom na natječaju i ne ostvaruje pravo pristupa usmenom dijelu testiranja.

Pisana provjera sastoji se od 3 pitanja prema područjima provjere i pravnim izvorima za pripremu za testiranje objavljenima na ovoj web stranici. Pisano testiranje traje 90 minuta. Na svakom pitanju kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova, odnosno sveukupno 30 bodova. Kandidat mora ostvariti najmanje 15 bodova da bi mogao pristupiti usmenom dijelu testiranja. Kandidat koji ne ostvari najmanje 15 bodova na pisanoj provjeri ne smatra se više kandidatom na natječaju sukladno Pravilniku.

OBJAVLJENO 21. SVIBNJA 2019.

Područja provjere i pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje na natječaju za domara-ložača su:

PODRUČJA PROVJERE:

            - poznavanje djelokruga rada domara/ložača u školi,

            - rad i upravljanje kotlovnicom/centralnim grijanjem,

            - poznavanje propisa vezanih uz tehničku zaštitu i njihova primjena u školi,

            - snalaženje u svakodnevnim situacijama iz djelokruga rada domara/ložača u školi,

            - poznavanje općih akata Škole (dijelovi koji se odnose na rad i odgovornost domara, općenito dijelovi koji se odnose na organizaciju i način rada u školi, zaštitu na radu i siguran način rada, siguran rad i sigurnost sredstava za rad, pravila međusobnog odnosa među djelatnicima, djelatnicima i učenicima i djelatnicima i posjetiteljima škole, sigurnost objekata, prava i ostvarivanje prava i zaštite djelatnika na radu, tijela upravljanja, način korištenja školskih zgrada i prostora, zaštita od požara i drugih opasnosti, čuvanje imovine, zaštita od utjecaja i korištenja opojnih sredstava na radnom mjestu, radni okoliš i pružanje prve pomoći i druga područja važna za rad domara)

IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA:

1. Pravilnik o radu Osnovne škole „Antunovac“ LINK

2. Pravilnik o zaštiti na radu Osnovne škole „Antunovac“ LINK

3. Pravilnik o zaštiti od požara Osnovne škole „Antunovac“ LINK

4. Kućni red Osnovne škole „Antunovac“ LINK

5. Statut Osnovne škole „Antunovac“ LINK

6. Godišnji plan i program rada škole u školskoj godini 2018./2019. LINK

7. Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima „Narodne novine“, broj 88/14 i 20/15 (objavljen na internetu)

8. Kandidati bi trebali prije testiranja razgovarati s nekim od domara koji rade u nekoj osnovnoj školi o njihovim iskustvima na tom radnom mjestu i poslovima koje obavljaju.

9. Preporuke prethodnih poslodavaca, ako je kandidat već radio, mogu se donijeti na usmeni dio testiranja.