TESTIRANJE KANDIDATA

 Tijekom natječajnog postupka ovdje će biti objavljene sljedeće informacije o testiranju kandidata:

1. Područja provjere i pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje;
2. Datum, vrijeme i mjesto održavanja pisane provjere;
3. Rezultati pisane provjere (šifra kandidata i ostvareni broj bodova na pisanoj provjeri)
4. Datum i mjesto održavanja usmene provjere;
5. Vremenski raspored održavanja usmene provjere za kandidate koji su ostvarili pristup usmenom dijelu testiranja (vrijeme početka usmene provjere i šifra kandidata koji se poziva na usmenu provjeru);
6. Bodovna lista (šifra kandidata i ukupno ostvareni broj bodova na pisanoj i usmenoj provjeri);
7. Lista rangiranih kandidata sukladno članku 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Antunovac" (mjesto na rang listi, šifra kandidata i ukupno ostvareni broj bodova na testiranju).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODRUČJA PROVJERE NA NATJEČAJU ZA UČITELJA/ICU FIZIKE:

Pisanom provjerom kandidata za učitelja mogu se provjeravati područja:
- poznavanje metodike i didaktike,
- poznavanje i korištenje suvremenih oblika rada u nastavi,
- poznavanje i korištenje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala u nastavi,
- snalaženje u različitim situacijama u razredu i izvan razreda,
- poznavanje razredničkih poslova,
- poznavanje pedagoške dokumentacije,
- poznavanje općih propisa iz područja školstva i općih akata Škole.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje na natječaju za FIZIKU:

1. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Fizike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN 10/2019)
2. Metodički priručnici iz Fizike za osnovne škole
3. Sadržaji Loomena za predmet Fizika za osnovne škole
4. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (sa svim važećim izmjenama)
5. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (sa svim važećim izmjenama)
6. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (sa svim važećim izmjenama)
7. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava
8. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
9. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika
10. Kućni red Osnovne škole "Antunovac"
11. Etički kodeks Osnovne škole "Antunovac"
12. Pravilnik o radu Osnovne škole "Antunovac"

OBJAVLJENO 12. RUJNA 2019.

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA NA NATJEČAJU ZA UČITELJA/ICU FIZIKE ODRŽANOG 11. RUJNA 2019. GODINE.

1. šifra kandidata 234567           - 30 bodova - OSTVARUJE PRAVO NA PRISTUP USMENOM TESTIRANJU

2. šifra kandidata 032614           - 30 bodova - OSTVARUJE PRAVO NA PRISTUP USMENOM TESTIRANJU

3. šifra kandidata 145414           - 11 bodova - NE OSTVARUJE PRAVO NA PRISTUP USMENOM TEST.

Kandidati koji nisu pristupili pisanom dijelu testiranja ne smatraju se više kandidatima na natječaju i ne ostvaruju pravo pristupa usmenom dijelu testiranja.

Kandidati koji nisu ostvarili minimalno 15 bodova na pisanom dijelu testiranja ne smatraju se više kandidatima na natječaju i ne ostvaruju pravo pristupa usmenom dijelu testiranja.

USMENO TESTIRANJE KANDIDATA ZA UČITELJA/ICU FIZIKE KOJI SU USTVARILI DOVOLJAN BROJ BODOVA NA PISANOM DIJELU TESTIRANJA ODRŽAT ĆE SE:

20. RUJNA 2019. (PETAK) u prostorijama OŠ "Antunovac" prema rasporedu: 

kandidat pod šifrom 234567 u 13.30 sati
kandidat pod šifrom 032614 u 13.45 sati

Kandidat koji ne pristupi usmenom dijelu testiranja ne smatra se više kandidatom na natječaju.
Kandidat koji nije u mogućnosti pristupiti usmenom dijelu testiranja u planirano vrijeme treba se telefonski javiti u školu radi dogovora.

(1) Povjerenstvo usmenom provjerom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese i motivaciju
kandidata za rad u Školi. Usmeni dio testiranja ne može trajati duže od 20 minuta po
kandidatu. Svaki član Povjerenstva može postavljati pitanja.

REZULTATI USMENOG TESTIRANJA KANDIDATA NA NATJEČAJU ZA UČITELJA/ICU FIZIKE

Kandidat pod šifrom 234567 - 30 bodova
Kandidat pod šifrom 032614 - odustao je od testiranja zbog zaposlenja u drugoj školi.

RANGIRANJE KANDIDATA NA NATJEČAJU ZA UČITELJA/ICU FIZIKE NAKON PROVEDENOG TESTIRANJA:

1. Kandidat pod šifrom 234567 - 60 bodova ukupno na testiranju

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODRUČJA PROVJERE NA NATJEČAJU ZA UČITELJA/ICU NJEMAČKOGA JEZIKA:

Pisanom provjerom kandidata za učitelja mogu se provjeravati područja:
- poznavanje metodike i didaktike,
- poznavanje i korištenje suvremenih oblika rada u nastavi,
- poznavanje i korištenje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala u nastavi,
- snalaženje u različitim situacijama u razredu i izvan razreda,
- poznavanje razredničkih poslova,
- poznavanje pedagoške dokumentacije,
- poznavanje općih propisa iz područja školstva i općih akata Škole.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje na naječaju za NJEMAČKI JEZIK:

1. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN 7/2019)
2. Elvira Petrović - Teorija nastave stranih jezika
3. Sadržaji Loomena za predmet Njemački jezik za osnovne škole
4. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (sa svim važećim izmjenama)
5. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (sa svim važećim izmjenama)
6. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (sa svim važećim izmjenama)
7. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava
8. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
9. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika
10. Kućni red Osnovne škole "Antunovac"
11. Etički kodeks Osnovne škole "Antunovac"
12. Pravilnik o radu Osnovne škole "Antunovac"

OBJAVLJENO 12. RUJNA 2019.

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA NA NATJEČAJU ZA UČITELJA/ICU NJEMAČKOGA JEZIKA ODRŽANOG 11. RUJNA 2019. GODINE.

1. šifra kandidata 123456           - 11 bodova - NE OSTVARUJE PRAVO NA PRISTUP USMENOM TEST.

2. šifra kandidata 302624           - 27 bodova - OSTVARUJE PRAVO NA PRISTUP USMENOM TESTIRANJU

Kandidati koji nisu pristupili pisanom dijelu testiranja ne smatraju se više kandidatima na natječaju i ne ostvaruju pravo pristupa usmenom dijelu testiranja.

Kandidati koji nisu ostvarili minimalno 15 bodova na pisanom dijelu testiranja ne smatraju se više kandidatima na natječaju i ne ostvaruju pravo pristupa usmenom dijelu testiranja.

USMENO TESTIRANJE KANDIDATA ZA UČITELJA/ICU NJEMAČKOGA JEZIKA KOJI SU OSTVARILI DOVOLJAN BROJ BODOVA NA PISANOM DIJELU TESTIRANJA ODRŽAT ĆE SE:

20. RUJNA 2019. (PETAK) u prostorijama OŠ "Antunovac" prema rasporedu: 

kandidat pod šifrom 302624 u 13.15 sati       

Kandidat koji ne pristupi usmenom dijelu testiranja ne smatra se više kandidatom na natječaju.
Kandidat koji nije u mogućnosti pristupiti usmenom dijelu testiranja u planirano vrijeme treba se telefonski javiti u školu radi dogovora.

(1) Povjerenstvo usmenom provjerom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese i motivaciju
kandidata za rad u Školi. Usmeni dio testiranja ne može trajati duže od 20 minuta po
kandidatu. Svaki član Povjerenstva može postavljati pitanja.

REZULTATI USMENOG TESTIRANJA KANDIDATA NA NATJEČAJU ZA UČITELJA/ICU NJEMAČKOGA JEZIKA

Kandidat pod šifrom 302624 - 30 bodova

RANGIRANJE KANDIDATA NA NATJEČAJU ZA UČITELJA/ICU NJEMAČKOGA JEZIKA NAKON PROVEDENOG TESTIRANJA:

1. Kandidat pod šifrom 302624 - 57 bodova ukupno na testiranju