FINANCIJE

Za pregledavanje preuzetih dokumenata potreban vam je preglednik Acrobat Reader.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU --> PREUZMI

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU --> PREUZMI

PRORAČUN ŠKOLE ZA 2021. GODINU NA 2. RAZINI --> PREUZMI

TABLICA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA ZA 2021. GODINU --> PREUZMI

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU --> PREUZMI