UČITELJI RAZREDNE NASTAVE

 

UČITELJI RAZREDNE NASTAVE ŠK.G. 2022./2023.

Ime i prezime učitelja i e-mail adresa

Razrednik

1. Marijana Butor - marijana.butor@skole.hr

2.A

2. Dubravka Nemet - dubravka.nemet@skole.hr

2.B

3. Julijana Drda - julijana.drda@skole.hr

3.A

4. Maja Čagalj - maja.cagalj@skole.hr

4.A

5. Sanja Viland - sanja.viland@skole.hr

4.B

6. Suzana Zbiljski - suzana.zbiljski@skole.hr

zamjena: Tamara Bat

3.B

7. Edita Starčević - edita.starcevic@skole.hr

1.B

8. Višnja Bogdan - visnja.bogdan@skole.hr

1.A