INFORMACIJE O PROJEKTU

PROJEKT: „E, baš hoću biti poduzetnik“ / hobIT 

Početak projekta: 1. kolovoza 2022.

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Nositelj projekta: Osnovna škola „Silvije Strahimir Kranjčević“, Levanjska Varoš

Partneri: Osnovna škola „Antunovac“, Visoka škola za zeleni razvoj iz Norveške, Zaklada Slagalica, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva, Osnovna škola „Šećerana“

Sažetak projekta:

Projekt „E, baš hoću biti poduzetnik“ usmjeren je na unaprjeđenje vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika iz područja STEM-a, IKT-a, poduzetništva i rada s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i nadarenim učenicima u osnovnim školama „Silvije Strahimir Kranjčević“ iz Levanjske Varoši, „Antunovac“ iz Antunovca i „Šećerana“ iz Belog Manastira. Istraživanja obrazovnih preferencija utvrdila su kako postoji nedovoljna razina poduzetničkih vještina u partnerskim školama. Stoga je cilj projekta potaknuti poduzetnički način razmišljanja učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika i njihovo osposobljavanje za transfer stečenih znanja i vještina kolegama i učenicima u svrhu smanjenja siromaštva, društvenih i gospodarskih neprilika učenika uključenih škola.

Ciljane skupine projekta:

 • Učitelji
 • Ostali odgojno-obrazovni radnici

Krajnji korisnici projekta:

 • Učenici uključenih škola
 • Njihove obitelji
 • Lokalno stanovništvo
 • Šira zajednica

Očekivani rezultati projekta:

1. Povećane kompetencije i vještine učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u području poduzetništva i IKT-a u tri osnovne škole

2. Razvijen novi model poučavanja i praktičnog učenja u području poduzetništva u osnovnim školama

 

3. Ostvarena suradnja u jačanju kapaciteta učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika za povećanje kvalitete obrazovanja u području poduzetništva u osnovnim školama

Aktivnosti projekta:

 1. Upravljanje projektom (1. – 18. mjesec provedbe)
 • Za cjelokupnu koordinaciju projektnih aktivnosti, osiguranje provedbe, praćenje pokazatelja uspješnosti, vidljivosti, izvršenje komunikacijskog plana, osiguranje financijske usklađenosti, revizijskog traga, praćenje financijskih izvještaja partnerskih organizacija, programsko izvještavanje i konsolidaciju financijskih izvještaja zadužena je Jelena-Gordana Zloić iz Zaklade Slagalica.
 • Doris Šarić Roso iz Zaklade zadužena je za praćenje i računovodstveno evidentiranje projektnih troškova partnerskih organizacija, pripremu financijskih izvještaja, stručna pomoć i podrška računovodstvu Nositelja

2. Informiranje i komunikacija (1. – 18. mjesec provedbe)

 • Osigurati vidljivost i dostupnost projektnih informacija svim relevantnim dionicima (učiteljima i drugim OOR)
 • Istaknuti financiranje donatora i opći cilj financijskih mehanizama
 • Promovirati novi pristup učenja o poduzetništvu u osnovnim školama i outpute projekta (kurikulum i priručnik)
 • Promovirati integrirani pristup obrazovanju osnovnoškolske djece i  rani razvoj vještina primjenjivih na tržištu rada
 • Promovirati  ulogu škola kao ključnih aktera u lokalnom razvoju

3. Jačanje kapaciteta učitelja i drugih OOR za poduzetništvo, poduzetničko razmišljanje i poduzetničke vještine (2. -14. mjesec provedbe)

 • Edukacija o poduzetništvu (3 modula, 20 sati i 15 sati mentorstva)
 • Edukacija je oblikovana prema specifičnim potrebama ciljane skupine
 • Cilj: poboljšanje vještina u poučavanju poduzetničkih kompetencija i poduzetništva

4. Trening trenera „S1 – D1 – T1 Inovativno poduzetništvo zajednice“ (2. – 17. mjesec provedbe)

 • Trening za trenere „Pogledaj – Napravi – Pouči“ čiji sadržaj je prilagođen specifičnim potrebama zajednica provest će Visoka škola za zeleni razvoj iz Norveške, a pružit će sudionicima znanje, vještine i iskustvo korištenja različitih alata (uključujući specifične IKT alate), ali i inspiraciju za poduzetnički razvoj i inovacije prema načelu „odozdo prema gore“ koje će sudionici prenijeti ostalim učiteljima u svojim školama, a kroz nastavni proces i učenicima.
 • Tri 6-dnevna ciklusa treninga (12 dana treninga, 6 dana supervizije)

5. Demonstracijski vrtovi učeničkih zadruga (2. – 17. mjesec provedbe)

 • Vrtovi će biti poligoni za demonstracijske vježbe izrade povišenih gredica koji će voditi do uspostave školskih ekoloških hortikulturnih vrtova i njihovo stavljanje u funkcije učeničkih zadruga
 • Cilj: povećanje kompetencija u organskoj hortikulturnoj proizvodnji te razvijanje poduzetničkog duha
 • Teorijski dio programa (20 sati, 3 dana edukacije)
 • Praktični dio programa (20 sati po školi)

6. Edukacija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika osnovnih škola uključujući posebne programe za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (5. – 16. mjesec provedbe)

 • Edukacija (3 modula, 24 sata predavanja)
 • Edukacija tematizira specifične aspekte odgojno-obrazovnog rada u poticanju kognitivnog, socioekonomskog i osobnog razvoja učenika

7. Razvoj novih nastavnih materijala (3. – 18. mjesec provedbe)

 • Izrađen i objavljen kurikulum izvannastavne aktivnosti Poduzetništvo
 • Izrađen priručnik za rad školskih ekoloških hortikulturnih vrtova