SAVJETOVANJE I NACRTI PROPISA

Sukladno članku 10., stavku 3. i članku 11. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) na ovoj stranici nalaze se nacrti propisa, općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba.

Zainteresirani za sudjelovanje u javnom savjetovanju trebaju svoje prijedloge na nacrte propisa dostaviti na e-mail ured@os-antunovac.skole.hr s naznakom na koji članak i stavak narcta propisa se odnosi prijedlog. U obzir će se uzimati samo oni prijedlozi za koje je jasno naznačen članak i stavak iz nacrta propisa uz obrazloženje.

Javno savjetovanje za nacrte propisa traje 30 dana od dana objave nacrta propisa ili do datuma koji je naveden posebno uz svaki propis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NACRTI PROPISA NA JAVNOM SAVJETOVANJU

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBA, USLUGA I RADOVA --> objavljeno 28.8.2018. i traje do 27.9.2018. --> ZATVORENO (link na nacrt više nije dostupan)

PRAVILNIK O ZAŠTITI, NADZORU NAD PRIKUPLJANJEM, OBRADI I KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA U OŠ "ANTUNOVAC" --> ZATVORENO (link na nacrt nije više dostupan)

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA (NACRT) --> ZATVORENO (link na nacrt više nije dostupan)

IZMJENA ČLANKA 76. PRAVILNIKA O RADU (PRIJEDLOG) --> ZATVORENO (link na prijedlog više nije dostupan)

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU (NACRT) --> ZATVORENO (link na nacrt više nije dostupan)

IZMJENA ČLANKA 76. PRAVILNIKA O RADU (PRIJEDLOG) --> ZATVORENO (link na prijedlog više nije dostupan)

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUKU ZAPOŠLJAVANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI ANTUNOVAC --> ZATVORENO (link na prijedlog više nije dostupan)

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI "ANTUNOVAC" --> ZATVORENO (link na prijedlog više nije dostupan)

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA --> ZATVORENO

PRAVILNIK O RADU --> ZATVORENO

PRAVILNIK O ELEKTRONIČKOM POSLOVANJU, ELEKTRONIČKIM DOKUMENTIMA I SLANJU I ZAPRIMANJU ELEKTRONIČKIH PISMENA U OSNOVNOJ ŠKOLI „ANTUNOVAC“ --> ZATVORENO

PRAVILNIK O RADU --> objavljeno 10.1.2020. i traje do 10.2.2020. -->PREUZMI 

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI ANTUNOVAC --> objavljeno 10.1.2020. i traje do 10.2.2020. --> PREUZMI

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU OSNOVNE ŠKOLE "ANTUNOVAC" --> objavljeno 10.1.2020. i traje do 10.2.2020. --> PREUZMI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI "ANTUNOVAC"  --> Nije bilo zaprimljenih prijedloga ili primjedbi.

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUKU ZAPOŠLJAVANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI ANTUNOVAC --> Nije bilo zaprimljenih prijedloga ili primjedbi

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBA, USLUGA I RADOVA --> Nije bilo zaprimljenih prijedloga ili primjedbi

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA --> Nije bilo zaprimljenih prijedloga ili primjedbi

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU --> Nije bilo zaprimljenih prijedloga ili primjedbi

IZMJENA ČLANKA 76. PRAVILNIKA O RADU (PRIJEDLOG) --> Nije bilo zaprimljenih prijedloga ili primjedbi

IZMJENA ČLANKA 76. PRAVILNIKA O RADU (PRIJEDLOG) --> Nije bilo zaprimljenih prijedloga ili primjedbi

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI "ANTUNOVAC" --> Nije bilo zaprimljenih prijedloga ili primjedbi

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBA, USLUGA I RADOVA --> Nije bilo zaprimljenih prijedloga ili primjedbi.

PRAVILNIK O ZAŠTITI, NADZORU NAD PRIKUPLJANJEM, OBRADI I KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA U OŠ "ANTUNOVAC" --> Nije bilo zaprimljenih prijedloga ili primjedbi

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA --> Nije bilo zaprimljenih prijedloga ili primjedbi.

PRAVILNIK O RADU --> Nije bilo zaprimljenih prijedloga ili primjedbi.

PRAVILNIK O ELEKTRONIČKOM POSLOVANJU, ELEKTRONIČKIM DOKUMENTIMA I SLANJU I ZAPRIMANJU ELEKTRONIČKIH PISMENA U OSNOVNOJ ŠKOLI „ANTUNOVAC“ --> Nije bilo zaprimljenih prijedloga ili primjedbi.