KALENDAR IZLETA I EKSKURZIJA

 

MJESTO ODLASKA ILI TEMA

OBLIK PROVEDBE I

RAZREDI

ODGOVORNI NOSITELJ ORGANIZACIJE

VRIJEME PROVEDBE

Zidine

TN SVI

Dubravka Nemet

25.9.2017.

Vučedol

TN – 5.r.

Marko Jurkić

25.9.2017.

Orahovica

Škola u prirodi – 3.B

Sanja Viland

11.-16.9.2017.

Biciklijada i Voćnjak Milas

IUN SVI

Edita Starčević

13.10.2017.

Festival tehničke kulture

Posjet – 7.r.

Ankica Varvodić

13.10.2017.

Okučani-Pakrac-Lipik

TN – 8.r.

Tihana Pauković

27.10.2017.

 

Međuškolska suradnja – Zagreb

TN – povjesničari

Natalija Bulić-Kuić

27.-28.10.2017.

Zagreb

TN – 4.r.

Višnja Bogdan

Tijekom listopada

Groblje Ivanovac

Posjet –

Dubravka Nemet

2.11.2017.

Groblje Antunovac

Posjet – MŠ

Suzana Zbiljski

2.11.2017.

Dječje kazalište Osijek i HNK

Posjeti – MŠ i RN i HNK PN

Vlasta Stubičar

studeni 2017.

ožujak 2018.

Groblje Antunovac – pad Antunovca

Posjet – 6.r.

Ivica Pačarić

5.12.2017.

Božićni tramvaj Osijek

TN RN

Sanja Viland

6.12.2017.

Igre na snijegu – Jazbec

TN RN

Marija Martinović

Sredinom siječnja 2018.

Malakološki muzej Osijek

TN – 6.r.

Natali Milaković

Krajem veljače 2018.

Slavonski Brod

TN

Suzana Zbiljski

Sanja Vujnović

Sredinom travnja 2018.

Tvrđa

TN

Sanja Vujnović

25.4.2018.

ZOO vrt Osijek

TN -7.r

Dragica Paulik

Travanj 2018.

Kopački rit

TN – 3.r.

Maja Čagalj

Travanj 2018.

DVD Ivanovac

Posjet – SVI

Marija Martinović

4.5.2018.

Promet, Osijek

TN – 2.r.

Vlasta Stubičar

9.5.2018.

OPG Jazbec

TN

Natali Milaković

Sredinom svibnja 2018.

Zagorje

Ekskurzija 5. i 6. r.

Natali Milaković

1. i 2. 6. 2018.

Jadranska obala

Škola u prirodi – 4.r.

Edita Starčević

4.-8.6.2018.

ZOO vrt

TN – 1.r.

Dubravka Nemet

5.6.2018.