RADNO VRIJEME - RAVNATELJ

Dan u tjednu

TJEDAN A

TJEDAN B

Ponedjeljak

7.00 – 15.00

7.00 – 15.00

Utorak

12.00 – 20.00

7.00 – 15.00

Srijeda

12.00 – 20.00

12.00 – 20.00

Četvrtak

7.00 – 15.00

12.00 – 20.00

Petak

7.00 – 10.00 Ivanovac

10.00 – 15.00 Antunovac

7.00 – 10.00 Ivanovac

10.00 – 15.00 Antunovac

RAD SA STRANKAMA - JUTARNJA SMJENA od 11.00 13.00 sati.

RAD SA STRANKAMA - POPODNEVNA SMJENA od 14.00 16.00 sati.

DNEVNA PAUZA - JUTARNJA SMJENA - 9.30 - 10.00

DNEVNA PAUZA - POPODNEVNA SMJENA - 16.00 - 16.30

Osobni dolazak stranaka i roditelja u ured ravnatelja moguć je samo uz prethodnu najavu telefonom (278-899) ili e-mailom (ured@os-antunovac.skole.hr) i dobivenim terminom sastanka. U slučaju hitnosti i neodgodivog razloga dolaska, sastanak je moguć i bez prethodne najave.