VIJEĆE RODITELJA

RAZRED IME I PREZIME PREDSTAVNIKA U V.R.
1.a Kukić Sandra
1.b Jost Ivana
2.a Željka Balaž
2.b Mia Bunoza
2.c Aleksandra Bosančić
3.a Klaudia Siča Ćorić
3.b Matea Žnidaec Marjanović
4.a Mira Dugandžić
4.b Ivana Vidović
5.a Korina Starčević
5.b Mihaela Dominković
6.a Mirta Krišto
6.b Brankica Jonjić
7.a Nikolina Matijević
7.b Jurica Prpić
8.a Mirta Kovač
8.b Anto Barišić