VIJEĆE RODITELJA

ČLANOVI VIJEĆA RODITELJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023.

RAZRED

IME I PREZIME PREDSTAVNIKA U V.R.

1.a

Kristina Dzaja

1.b

Šeila Vuknić

2.a

Sandra Ćorić

2.b

Julije Šoltić

3.a

Saša Nemeth

3.b

Ines Vazdar

4.a

Ivan Ćosić

4.b

Magdalena Milas

5.a

Snježana Elveđi

5.b

Željka Balaž

6.a

Igor Stojko

6.b

Matea Marjanović

7.a

Krešimir Tumir

7.b

Viktorija Curić

8.a

Martina Jurković

8.b

Mihaela Dominković