TEHNIČKA SLUŽBA

SPREMAČI:

Albert Mikac
Eva Majdandžić
Vesna Tramišak
Slavica Biloš - Ivanovac

KUHARICE:
Karmela Barbarić - Antunovac

DOMAR: Ivan Posavac