LINKOVI ZA VIRTUALNE UČIONICE 8.A RAZREDA

Za pristup virtualnoj učionici potrebno se registrirati carnetovim podatcima na G Suite for Education https://aktivacija.skole.hr/

Nakon registracije potrebno je pratiti upute za prijavu u učionice za pojedini predmet korištenjem koda za prijavu --> UPUTE

U izborne predmete (Njemački jezik, Vjeronauk, Mađarski jezik i kultura) te u grupe za dopunsku, dodatnu i izvannastavne aktivnosti prijavljuju se samo oni učenici koji pohađaju te predmete.

PREDMET:                         KOD ZA PRIJAVU:

HRVATSKI JEZIK                m3hfokr

LIKOVNA KULTURA             6mcuwzk

GLAZBENA KULTURA          dxplxvn

ENGLESKI JEZIK                eg7u4ts

MATEMATIKA                     trxgfo2

BIOLOGIJA                        tph3xog

KEMIJA                             u4wp2cm

FIZIKA                             b7oqos4

GEOGRAFIJA                    iuo4z3m

POVIJEST                         767quro

TEHNIČKA KULTURA         dpcuocs

TZK                                 2dnju7e

INFORMATIKA                  cfmtysj

KATOLIČKI VJERONAUK    vc4nysk

NJEMAČKI JEZIK              o7zzquf

SAT RAZREDNIKA             5nobjad

DOPUNSKA HRVATSKI       5auvnyy

DOPUNSKA MATEMATIKA   plppj5r

DOPUNSKA ENGLESKI       hndj5hb

DOPUNSKA FIZIKA            sej6vxu

DOPUNSKA KEMIJA           ja2pvmy

DODATNA HRVATSKI         u6lgpih

DODATNA MATEMATIKA     osxzvnv

DODATNA ENGLESKI         5j4dqpn

DODATNA LIKOVNI            vguhiaw

DODATNA POVIJEST          aje42mq

DODATNA KEMIJA              5lzclle

DODATNA FIZIKA               4wwmqh4