RADNO VRIJEME STRUČNE SLUŽBE

RAVNATELJ

PONEDJELJAK:               7.00 – 12.00 Antunovac
                                    12.00 – 15.00 Ivanovac

UTORAK:                       7.00 – 15.00 Antunovac

SRIJEDA:                      12.00 – 16.30 Antunovac
                                    16.30 – 20.00 Ivanovac

ČETVRTAK:                    7.00 – 15.00    1. tjedan          Antunovac
                                    12.00 – 20.00   2. tjedan          Antunovac

PETAK:                         7.00 – 11.00    Ivanovac
                                   11.00 – 15.00  Antunovac

PEDAGOGINJA

PONEDJELJAK:             8.00 – 14.00    Antunovac

UTORAK:                     8.00 – 14.00    Ivanovac

SRIJEDA:                     13.00 – 19.00  Antunovac

ČETVRTAK                   13.00 – 19.00  Ivanovac

PETAK:                        8.00 – 14.00    1. tjedan Antunovac/ 2. tjedan Ivanovac

KNJIŽNIČARKA

PONEDJELJAK:             8.00 – 14.00    Ivanovac

UTORAK:                     8.00 – 14.00    Antunovac

SRIJEDA:                    13.00 – 19.00  Ivanovac

ČETVRTAK                   13.00 – 19.00  Antunovac

PETAK:                        8.00 – 14.00    1. tjedan Ivanovac/ 2. tjedan Antunovac