RASPORED ULASKA 4.A RAZRED

JUTARNJA SMJENA

7,50 - 8,00 – prednji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na malu kapiju

POPODNEVNA SMJENA

13,50 – 14,00 – prednji ulaz u školu – u školsko dvorište ulaze na malu kapiju