RASPORED ULASKA ANTUNOVAC

TJEDAN A i TJEDAN B se izmjenjuju.
Nastava 6. rujna kreće s tjednom A.

TJEDAN A

Jutarnja smjena

5.a – 7.10 ULAZAK – prednji ulaz

5.b – 7.10 ULAZAK – stražnji ulaz

6.a – 7.20 ULAZAK – prednji ulaz

6.b – 7.20 ULAZAK – stražnji ulaz

1.a – 7.50 ULAZAK – prednji ulaz  

3.a – 7.50 ULAZAK – stražnji ulaz

Popodnevna smjena

7.a – 13.40 ULAZAK – prednji ulaz

7.b – 13.40 ULAZAK – stražnji ulaz

8.a – 13.50 ULAZAK – prednji ulaz

8.b – 13.50 ULAZAK – stražnji ulaz

2.a – 13.20 ULAZAK – prednji ulaz

4.a – 13.20 ULAZAK – stražnji ulaz

 

TJEDAN B

Jutarnja smjena

7.a – 7.10 ULAZAK – prednji ulaz

7.b – 7.10 ULAZAK – stražnji ulaz

8.a – 7.20 ULAZAK – prednji ulaz

8.b – 7.20 ULAZAK – stražnji ulaz

2.a – 7.50 ULAZAK – prednji ulaz  

4.a – 7.50 ULAZAK – stražnji ulaz

Popodnevna smjena

5.a – 13.40 ULAZAK – prednji ulaz

5.b – 13.40 ULAZAK – stražnji ulaz

6.a – 13.50 ULAZAK – prednji ulaz

6.b – 13.50 ULAZAK – stražnji ulaz

1.a – 13.20 ULAZAK – prednji ulaz

3.a – 13.20 ULAZAK – stražnji ulaz