RASPORED ULASKA IVANOVAC

1.b – 7.50        - s nastavom počinju u 8.00 sati

2.b – 7.40        - s nastavom počinju u 7.50 sati

3.b – 7.30        - s nastavom počinju u 7.40 sati

4.b – 7.20        - s nastavom počinju u 7.30 sati