UPISNO POVJERENSTVO

U upisno povjerenstvo za upis učenika u srednje škole u šk. god. 2017./2018. imenuju se:

  1. Tomislav Duk, prof., ravnatelj, predsjednik upisnog povjerenstva
  2. Snežana Jančić, prof., pedagoginja, upisni koordinator
  3. Marija Majdandžić, dipl. prav., tajnica, član, zamjenik upisnog koordinatora
  4.  Monika Mrkonjić, prof., član, razrednica 8.b razreda
  5.  Ana Budić,prof., član, razrednik 8.a razreda