RASPORED INFORMACIJA

RAZRED UČITELJ DAN U TJEDNU VRIJEME/SAT
1.a Marijana Butor četvrtak 3.sat
1.b Dubravka Nemet utorak 1.sat
2.a Julijana Drda četvrtak 4. sat
2.b Marija Martinović utorak 2.sat
3.a Maja Čagalj ponedjeljak 3. sat
3.b Sanja Viland utorak 3 sat
4.a Suzana Zbiljski četvrtak 4. sat
4.b Edita Starčević srijeda 4.sat
4.c Višnja Bogdan četvrtak 4.sat
5.a Ana Budić petak 2. sat
5.b Monika Mrkonjić utorak 4.sat
6.a Natali Milaković petak 3. sat
6.b Ivica Pačarić srijeda 4. sat
7.a Sanja Vujnović srijeda 3.sat
7.b Ankica Varvodić ponedjeljak 3.sat
8.a Tihana Pauković ponedjeljak 6.sat
8.b Snježana Kralj ponedjeljak 2. sat
PREDMET UČITELJ DAN U TJEDNU VRIJEME/SAT
Likovna k. Tihana Debeljuh ponedjeljak 3.sat
Glazbena k. Marina Šestić četvrtak 2.sat
Engleski j. Ana Omrčen Trboglav ponedjeljak 6.sat
Matematika Dušanka Berošević utorak 6.sat
Fizika zamj. Mihaela Bakoška utorak 6.sat
Povijest Natalija Bulić-Kuić srijeda 5.sat
Povijest/Geografija Marko Jurkić četvrtak 3.sat
Vjeronauk Danijela Čačija ponedjeljak 4.sat
Vjeronauk Tomislav Krizmanić srijeda 5.sat
Vjeronauk Suzana Katić utorak 4.sat
Vjeronauk Krunoslav Morović utorak 2.sat
Njemački j. Dijana Mišević srijeda 4. sat
Njemački j. Žana Stojiljković četvrtak 6. sat
Mađarski j. Tunde Palko četvrtak 9.sat
Biologija Dragica Paulik četvrtak 7.sat
Hrvatski jezik zam.Đ.Bogdanić ponedjeljak 6.sat