RASPORED INFORMACIJA

RAZRED UČITELJ DAN U TJEDNU VRIJEME/SAT
1.a Suzana Zbiljski ponedjeljak 9:50 - 10:35
1.b Edita Starčević utorak 8.00-8.45
1.c Višnja Bogdan srijeda 10.45-11.30
2.a Marijana Butor petak 9.50-10:35
2.b Dubravka Nemet utorak 8.50 - 9.35
3.a Julijana Drda utorak 8.55 - 9.35
3.b Marija Martinović utorak 9.50-10.35
4.a Maja Čagalj četvrtak 9.50-10.35
4.b Sanja Viland utorak 10.45-11.30
5.a Tihana Pauković utorak 12.25-13.10 6. sat
5.b Snježana Kralj srijeda 9:50-10:35
6.a Anja Tokić četvrtak 9:50-10:35/3.šk.sat
6.b Monika Mrkonjić srijeda 11.35-12.20 5. sat
7.a Natali Milaković petak 3. sat 9:50-10:35
7.b Ivica Pačarić četvrtak 2. sat 8.55 - 9. 40
8.a Sanja Vujnović srijeda 2.sat_8:55-9:40
8.b Ankica Varvodić četvrtak 2.sat_8:55-9:40