OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANJE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA 2018.-2019.

04.09.2018. 00:14

Paštovani roditelji,

Osječko-baranjska županija i ove se školske godine planira prijaviti na projekt "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva školska godina 2018./2019." preko kojeg se osigurava besplatna prehrana za djecu čiji roditelji ispunjavaju neki od kriterija:

Kriteriji za sufinanciranje školskog obroka iz projekta ''Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva'' nastavna godina 2018.-2019.:

  1.        Djeca iz jednoroditeljskih obitelji

Smrtni list, odluka o roditeljskoj skrbi

  1.        Djeca korisnika zajamčene minimalne naknade ili druge naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina i sl.)

Dokazuje se Rješenjem/Potvrdom Centra za socijalnu skrb (rješenje/potvrda ne smije biti starija od 20. kolovoza 2018. godine)

  1.        Djeca kojoj su jedan ili oba roditelja nezaposleni

Dokazuje se potvrdom o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (potvrda ne smije biti starija od 20. kolovoza 2018. godine)

Ukoliko ispunjavate neki od gore navedenih kriterija i želite da se vaše dijete besplatno hrani u školskoj kuhinji preko ovog projekta, molimo vas da nam dostavite dokumentaciju navedenu uz kriterij najkasnije do ponedjeljka 10. rujna 2018. godine.

S obzirom na upućena pitanja vezana uz ovu obavijest, naglašavamo da sva djeca u školi imaju pravo na besplatnu školsku kuhinju bez obzira jesu li uključeni preko ovog projekta ili projekta "Školski obrok za sve".

Arhiva vijesti