OBAVIJEST O ODRŽAVANJU DOPUNSKOG NASTAVNOG RADA

23.06.2023. 10:26

Dopunski nastavni rad za učenike koji na kraju nastavne godine imaju negativnu ocjenu iz najviše dva predmeta održava se od 26. do 30. lipnja. 

Dopunski nastavni rad za 4.b razred održava se od 8.00 do 9.30 sati u Područnoj školi Ivanovac.

Dopunski nastavni rad iz matematike održava se za učenike 6. i 8. razreda u matičnoj školi u Antunovcu od 8.00 do 9.30 sati svaki dan.

Dopunski nastavni rad iz matematike za učenike 7. razreda održava se u utorak i srijedu od 8.00 do 10.15 sati, a četvrtak i petak od 8.00 do 9.30

Dopunski nastavni rad iz kemije održava se za učenike 7. razreda u ponedjeljak, četvrtak i petak od 10.00 do 11.30, a u utorak i srijedu od 10.30 do 12.00 sati.

Svi učenici koji imaju jednu ili dvije negativne ocjene obvezni su pohađati dopunski nastavni rad.

Autobus iz Ivanovca kreće u 7,40 sati, a povratak je u 9,40. 

Arhiva vijesti