RADNO VRIJEME - PEDAGOGINJA

Dan u tjednu

TJEDAN A

TJEDAN B

Ponedjeljak

13.00 – 19.00

13.00 – 19.00

Utorak

8.00 – 14.00

8.00 – 14.00

Srijeda

8.00 – 14.00

8.00 – 14.00

Četvrtak

8.00 – 14.00 Ivanovac

8.00 – 14.00 Ivanovac

Petak

13.00 – 19.00

13.00 – 19.00

RADNO VRIJEME SA STRANKAMA - UJUTRO 10.00 - 12.00

RADNO VRIJEME SA STRANKAMA - POPODNE 15.00 - 17.00

DNEVNA PAUZA UJUTRO - 9.30 - 10.00

DNEVNA PAUZA POPODNE - 14.30 - 15.00

Osobni dolazak stranaka i roditelja u ured pedagoginje moguć je samo uz prethodnu najavu telefonom (278-899 ili 278-892) ili e-mailom (sjancic12@gmail.com) i dobivenim terminom sastanka. U slučaju hitnosti i neodgodivog razloga dolaska, sastanak je moguć i bez prethodne najave.