RADNO VRIJEME - STRUČNA SLUŽBA

Radno vrijeme stručne službe:

PEDAGOGINJA

Svaki radni dan od 8.00 do 14.00 sati.

Primanje stranaka je od 10.00 do 13.00 sati. 

Dnevni odmor je od 9.30 do 10.00 sati.

Četvrtkom pedagoginja radi u Područnoj školi Ivanovac.

Osobni dolazak stranaka i roditelja u ured pedagoginje moguć je samo uz prethodnu najavu telefonom (278-899). U slučaju hitnosti i neodgodivog razloga dolaska, sastanak je moguć i bez prethodne najave.