UČITELJI PREDMETNE NASTAVE

 

UČITELJI PREDMETNE NASTAVE ŠK. G. 2023./2024.

 

 

Ime i prezime i e-mail adresa

Predmet

Razrednik

1. Anja Tokić - anja.tokic@skole.hr

Hrvatski j.

7.A

2. Tihana Pauković - tihana.paukovic@skole.hr

Hrvatski j.

6.A

3. Tihana Debeljuh - tihana.debeljuh@skole.hr

Likovna k.

--

4. Marina Šestić - marina.sestic@skole.hr

Glazbena k.

--

5. Snježana Kralj - snjezana.kralj@skole.hr

Engleski j.

6.B

6. Monika Mrkonjić - monika.mrkonjic@skole.hr

Engleski j.

7.B

7. Ana Omrčen Trboglav - ana.omrcen@skole.hr

Engleski j.

--

8. Martina Holjevac - martina.duk@skole.hr

Matematika i Informatika

--

9. Sanja Vujnović - sanja.vujnovic@skole.hr

Matematika

5.A

10. Natali Milaković - natali.milakovic@skole.hr

Priroda, biologija i kemija

8.A

11. Ivana Periš - ivana.peris2@skole.hr

Priroda

--

12. Goran Bažon - goran.bazon@skole.hr

Fizika

--

13. Natalija Bulić-Kuić - natalija.bulic-kuic@skole.hr

Povijest

--

14. Marko Jurkić - marko.jurkic1@skole.hr

Geografija i Povijest

--

15. Ankica Varvodić - ankica.varvodic@skole.hr

Tehnička k. i Informatika

5.B

16. Ivica Pačarić - ivica.pacaric@skole.hr

TZK

7.B

IZBORNI PREDMETI

 

 

17. Danijela Čačija - danijela.cacija@skole.hr

Vjeronauk

--

18. Tomislav Krizmanić - tomislav.krizmanic4@skole.hr

Vjeronauk

--

19. Suzana Katić - suzana.katic@skole.hr

Vjeronauk

--

20. Elvira Bugarić - elvira.bugaric@skole.hr 

Njemački j.

--

21. Marijan Gašparović - marijan.gasparovic@skole.hr

Mađarski j. i kultura

--

22. Kristina Prgić Bažon - kristina.prgic-bazon@skole.hr

 Informatika  --