OPRAVDAVANJE IZOSTANAKA IZ ŠKOLE

Za opravdavanje izostanka učenika iz škole od šk. godine 2015./2016. proceduru propisuje Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera u školi. 

Članak 5. Pravilnika

Neopravdanim izostankom smatra se izostanak za koji razredniku nije dostavljena liječnička ispričnica ili ispričnica nadležne institucije, koju je potpisao i roditelj.
(3) Neopravdanim izostankom ne smatra se izostanak s nastave za koji je roditelj unaprijed tražio i dobio odobrenje i to:
- u hitnim slučajevima usmeno od učitelja/nastavnika za izostanak s njegova sata;
- pisano od razrednika za izostanak do 3 radna dana, ravnatelja za izostanak do 7 radnih dana i učiteljskog/nastavničkog vijeća za izostanak do 15 radnih dana.

Rok za dostavu ispričnica je 5 radnih dana od dana povratka učenika u školu.