REZULTATI NATJEČAJA

Objave o rezultatima natječaja vidljive su na web stranici škole 15 dana od dana objave rezultata natječaja. Nakon 15 dana informacije o proteklim natječajima možete dobiti osobno u Školi ili telefonski.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJAVLJENO 31.1.2023.

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA PSIHOLOGA/INJU

Obavještavamo sve kandidate koji su se prijavili na natječaj za psihologa/inju na nepuno, neodređeno radno vrijeme objavljen 11. siječnja 2023. godine da je nakon provedenog testiranja i razgovora s ravnateljem ravnatelj odlučio predložiti Školskom odboru kandidatkinju DORU VUKOVIĆ, magistu psihologije s položenom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom izobrazbom za davanje suglasnosti za sklapanje ugovora o radu.

Svi kandidati koji su sudjelovali na natječaju, a nisu izabrani, mogu podići originale svojih dokumenata
(ako su ih predali u natječajnoj dokumentaciji) u tajništvu Škole. Objavom rezultata na web stranici
Škole smatra se da su obaviješteni svi kandidati o rezultatima natječaja, a kandidati koji su se pozvali na pravo prednosti sukladno posebnim propisima bit će obaviješteni na način i u roku propisanom posebnim propisima.

Pouka o pravnoj zaštiti:
Svaki kandidat/inja na ovom natječaju može podnijeti prigovor ravnatelju Osnovne škole "Antunovac".
Prigovor se može predati putem pošte na adresu Školska ulica 15, 31216 Antunovac s naznakon -prigovor na rezultate natječaja za spremača/icu ili na e-mail tomislav.duk@skole.hr

Prigovor se podnosi u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja.