E-DNEVNIK ZA RODITELJE

Upute za korištenje e-dnevnika za roditelje možete preuzeti OVDJE

 

U slučaju poteškoća s radom e-dnevnika možete se obratiti na telefon CARNET-a +385 1 6661 500 ili na e-mail adresu helpdesk@skole.hr

U slučaju da ste promijenili  e-mail adresu za slanje obavijesti o izostancima učenika ili neke od važnih podataka na temelju kojih Vam škola daje pristup podacima iz e-dnevnika molimo Vas da o svim promjenama izvjestite razrednika/cu razreda u koji ide Vaše dijete.